Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.1.24 / dotaz č. 181925
Dobrý den,
umožňuje legislativa, aby poskytovatel služeb použil v jedné zúčtovací jednotce (domě) současně dvojí různé rozdělení spotřební a základní složky u tepla a zároveň i dvojí různou cenu za jednotku tepla (tzv.dil) ?
Děkuji za odpověď.
Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 274/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb. Novela je účinná od 1. 1. 2024. …..podrobné informace o způsobu by Vám měli být sděleny v rámci nájemní smlouvy či z jiných stanov společenství vlastníků. Pokud máte podezření, že takováto metoda není ve vyhlášce respektována, můžete se obrátit na ERÚ, které řeší dodržování vyhlášek.
Běžnou praxí se používají rozpočítávání na základě využité plochy v objektu a další, které nemusí být spravedlivé a oprávněné.

Od roku 2015 - vyhláška o povinnosti instalaci podružných fakturačních měření spotřeb jednotlivých médií. Každý objekt je však specifický a tato spotřeba např. za teplo naměřené podružným kalorimetrem nemusí být jedinou hodnotou při rozpočítávání – ale vstupuje zde z výše uvedené vyhlášky více faktorů, které redukují nesrovnatelné podmínky pro jednotlivé byty v celém domě – tak, aby bylo rozpočítání energií vždy co nejvíce spravedlivé a také aby motivovalo jednotlivé nájemce do úsporného hospodaření s těmito energiemi. Vzorec pro rozdělení nemusí být vždy jednoduchý a proto by ho měla dělat znalá osoba, která ponese hmotnou odpovědnost za toto rozůčtování pro SVJ, Družstva a další subjekty.

Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - M-EKIS Ostrava, Ing. David Sýkora, Ph.D. tisk