Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.24 / dotaz č. 181966
Hezký den,
chci využít dotaci z NZÚ light na fotovoltaické panely na střechu RD pro ohřev TUV.
Jsou prosím vyžadovány nějaké dané technické parametry a potřebuji k tomu projekt předem? Vztahuje se dotace i na nový bojler?
Dekuji
Dobrý den,
Z dotačního programu NZU Light je možné instalovat fotovoltaický ohřev (panely na střeše) za podmínky dodržení minimálního instalovaného výkonu 1,5 kWp a současně minimálního objemu bojleru (akumulačního zásobníku). Objem zásobníku je definován 45 litrů/kWp, což by znamenalo při instalaci fotovoltaiky:
1,5 kWp zásobník vody o objemu min. 67,5 litru
2,5 kWp zásobník vody o objemu min. 112,5 litru
Současně musí být fotovoltaický systém osazen regulátorem ohřevu vody nebo MPPT regulátorem pro efektivní využití výroby elektřiny ze slunce. Instalace fotovoltaiky je elektrické zařízení, tudíž instalaci musí provádět elektrofirma, jejíž zaměstnanci mají platnou státní zkoušku "Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H". Doba platnosti je 5 let od složení zkoušky.
Před uhrazením větší zálohy doporučujeme předem vypracovat projekt s technickou zprávou, ze kterého bude jasné jaký výkon bude na střeše umístěn, kde budou na střeše rozvaděče na odpínání fotovoltaiky, kudou se budou vést kabely, kde bude umístěn reguátor nebo střídač, k jakému bojleru se vše zapojí (objem bojleru), kde budou umístěn vnitřní rozvaděč apod.

Program jako takový nepodporuje samostatně pořídit a dotačně zvýhodnit nový bojler, ale počítá se s tím, že k uvedenému řešení se nový bojler bude často instalovat a proto je maximální výše dotace velkorysá ve výši 90.000 Kč.

Pro předložení žádosti budete potřebovat kromě jiného, také odborný posudek (od střediska EKIS, M-EKIS nebo MAS).
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk