Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.1.24 / dotaz č. 183104
Dobrý den, rád bych využil NÚZ light. V závazných pokynech je uvedeno, že žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt. Trvale bydlíme v rodinném domě (od r. 2017), jehož jsme s manželkou vlastníky (od r. 2014), ale trvalé bydliště (uvedené na občanském průkazu) máme jiné. Lze i v tomto případě uvažovat o čerpání NÚZ light? Přídavky na děti pobíráme od r. 2021. Děkuji.
Vážený pane,
jednou z podmínek pro žadatele v programu NZÚ Light je to, že v daném domě má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022. To se prokazuje údajem v občanském průkazu. Pokud tedy z úředního hlediska bydlíte jinde, nemůžete o dotaci požádat.
Můžete však požádat o dotaci ve standardním programu NZÚ. Tam stačí, že jste vlastník, resp. spoluvlastník domu.
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Ostatní
tisk