Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.1.24 / dotaz č. 183151
Dobrý den, zvažuji využití dotačního programu pro ohřev TUV, a jelikož se na trhu vyskytuje několik invertorů pro tento ohřev, rád bych se zeptal, co vše musí invertor splňovat, aby této dotaci vyhovoval?
Dobrý den.

Nevím, o jaký dotační program se jedná.
Předpokládám Nová zelená úsporám pro RD, případně Nová zelená úsporám light.


Podmínky pro NZU standard, str. 24 Závazné pokyny.

Podmínky pro solární systém pro ohřev vody
a) Podporované solární termické systémy musí být sestaveny pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
b) Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.
c) Požadovaný minimální objem akumulačního zásobníku je 45 litrů teplé vody na kW instalovaného výkonu panelů, popř. m2 apertury kolektorů.

Platnost k 23. 1. 2024.Podmínky pro NZU light, str. 9 Závazné pokyny.
Solární fotovoltaický ohřev vody

a) Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu
vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu
„MPPT“.
b) Povinnou součástí systému je ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače.
c) Systém musí zajistit automatické připojení bivalentního zdroje ohřevu vody v období, kdy solární fotovoltaický systém nedokáže zajistit ohřev vody
na minimální nastavenou úroveň teploty vody.
d) Efektivní hodnota výstupního napětí solárního regulátoru (měniče),
popř. celkové napětí k němu připojeného stringu fotovoltaických panelů, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s tolerancí nejvýše 15 %. Popř. bude zajištěno takové napětí fotovoltaického systému, při kterém bude výkon napojených topných těles nejméně 75 % instalovaného výkonu fotovoltaických panelů.
e) Na instalované zařízení bude vyhotovena revizní zpráva dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a to i v případech, kdy instalace nepodléhá revizi dle výše uvedeného nařízení. O této kontrole bude vypracována zpráva revizním technikem.

Platnost k 23. 1. 2024.


Šárka Nedělová.


Odpovídá:  Ing. et Ing. Šárka Nedělová - EKIS Velké Hoštice, MN propeks tisk