Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.1.24 / dotaz č. 183248
Dobrý den rád,

rád by jsem se zeptal, zda je možné čerpat dotaci z programu NZÚ light na výměnu stávajících plastových oken s dvojsklem za nová plastová okna s trojsklem?
Žiji s rodinou v bytě v zatepleném panelovém bytovém domě (všechny byty už mají také plastová okna) a od října minulého roku pobíráme přídavky na děti.
Při prodeji mi původní majitelka říkala, že okna měnily jako první a to v roce 2006, ale bohužel k tomu nemám žádné podklady a ani na oknech není žádné označení, jak bývá na novějších. Okna jsou s dvojskly a šířku rámu mají 60 mm, bohužel nic dalšího o nich nevím.

Děkuji za odpověď
S pozdravem

Vážený pane,
v souvislosti s Vaším dotazem je potřebné vycházet ze současných nových podmínek pro NZÚ Light ze 17.1.2024, které už ve svém znění nově pracují s dětskými přídavky a s byty v bytových domech. Z hlediska naplnění netechnických podmínek uvádíte pobírání přídavků na děti od 10/2023 (vyhovuje požadavku s termínem od 12.9.2022), dále uvádíte i byt v bytovém domě (je nyní umožněno), ale bez uvedení tzv. právní formy tj, zda je jedná o SVJ, či o individuální vlastnictví, či vlastnictví v rámci bytového družstva. Dále uvádíte záměr vyměnit stávající plastové okenní konstrukce s dvojsklem za plast. oken. konstrukce s trojsklem. Z Vašeho popisu dále vyplývá, že bytový dům který obýváte, má již všechna okna vyměněná za plastová a předpokládáme, že s izolačním dvojsklem (kdy nepíšete již s jakými tep. tech. vlastnostmi). V bytovém domě je potom podporována výměna okenních konstrukcí za těchto dalších podmínek: - nejméně 75% bytů v daném bytové domě má již provedenu výměnu okenních konstrukcí za nová s izolačním dvojsklem nebo lepší, - žadatel zajistí souhlas ostatních spoluvlastníků domu, popř. spol. vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytového družstva. Předmětem souhlasu je i materiálové a barevné řešení a typ rámu, včetně členění nových oken, – musí být dosaženo zlepšení tepelnětechnických vlastností nové okenní konstrukce oproti okenní konstrukci původní, tj. měněné, - montáž musí být provedena v souladu s českou normou ČSN 74 6077, - nová okna musí mít zasklení izolačním trojsklem a tl. rámu min. 80mm a nebo musí splňovat požadavek na souč. prostupu tepla Uw≤ 0,9 w/m2K, - na výměnu 1ks okenní konstrukce je poskytována podpora ve výši 12 000,-Kč .

V naší odpovědi uvádíme i další související podmínky, aby bylo zřejmé, že zde není jen podmínka naplnění tech. požadavku týkajícího se trojskla. Pro případné další podrobnosti např. ohledně souhlasu ostatních spoluvlastníků byt. domu, doporučujeme navštívit nejbližší poradenské středisko EKIS. Seznam poradenských středisek EKIS najdete i na www stránkách programu NZÚ Light.
S pozdravem
Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk