Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.24 / dotaz č. 183282
Dobrý den,
- prosím o informaci zda má význam žádat o dotaci na zateplení části obvodového pláště na bytovém domě SVJ.
Současně by proběhla výměna oken a instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch.
Bytový dům se nachází Kozlovicích u Přerova, Na Vrbovcích 137.
Bližší informace o záměru bych dodal osobně.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den
Žádat lze i dílčími kroky, ale vždy je lepší zateplit celý bytový dům. Při dílčím fasády (nevím plochu ani procento fasády které chcete zateplit) lze získat dotaci v hodnotě 700 Kč/m2 fasády 2200 Kč/m2 na okna Dveře. Zde je podmínkách mít PD stávající a nový stav celého domu s energetickém posouzení a porovnáním stávajícího a nového stavu. Na PD v rámci NZU je dotace 50 000 Kč. Na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch lze získat dotaci 25 000 Kč/byt tedy 250 000 Kč. Musí se měnit přímotop nebo starý kotel za TČ. Dále je nutné splnit tyto podmínky.
- nutné splnit snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací o více jak 10%
- zároveň Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok více jak o 10%
Zda splníme tyto kritéria lze jednoznačně říci až po vypracování PD.
Pouhá výměna oken řeší energetickou úsporu 5-10%. Zde bude záležet jakou plochu fasády máte v plánu zateplit.
V případě, že budete řešit komplexní opatření jsou dotace na plochu opatření cca 2x vyšší .
Jedná se o kompletní zateplení BD tedy
- Výměna oken dveří dotace - 4900 Kč/m2
- Zateplení fasády dotace -1400 Kč/m2
- Zateplení podlahy pod nevytápěným sklepem dotace -1400 Kč/m2
- Posudek dotace -50 000 Kč

Výměna TČ za stávající kotel dotace stejná max 250 000 Kč
Dotace jsou vyčísleny v tuto chvíli bez bonusů.
Pokud tedy provedete jen dílčí opatření bude dotace cca poloviční na zateplenou plochu, než když provedete komplexní zateplení celého bytového domu.
Kdyby, jste realizovali postupně zateplení tzn výměna oken a kousek fasády a potom další krok zateplení zbytku fasády a třeba podlahy pod nevytápěným sklepem tak opět to bude dílčí opatření. Tzn na fasádu dotace 700 Kč tedy poloviční dotace oproti komplexnímu opatření. Dotace posudek a PD lze žádat na jeden BD jen jednou.
Hezký den Březík
Odpovídá:  Ing. Josef Březík - EKIS Přerov Ing. Josef Březík tisk