Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.24 / dotaz č. 183368
Dobrý den,
mám dotaz ohledně dotací na výměnu oken v bytě, používaný důchodci.
Byt byl přepsán na děti, ale nadále tam bydlí rodiče.
Při výměně oken ( na trojsklo) je možno žádat o dotace?
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

z formulace dotazu soudím, že se ptáte na dotační program Nová zelená úsporám light. Ten byl od 17.1.2024 rozšířen i na podporu výměny oken v bytech v bytových domech. Cituji z podmínek, které se týkají Vašeho dotazu:

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:
* bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo
* člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě,
na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod (plus další možnosti, které se na Váš případ nevztahují).

Je zřejmé, že není splněn minimálně 1. bod. Pro splnění dané podmínky je třeba, aby alespoň jeden z obyvatelů bytu - důchodců - byl vlastníkem alespoň části bytové jednotky.

Další podmínkou je - cituji:
V oblasti podpory výměny výplní otvorů v bytových domech je podporována výměna stávajících výplní stavebních otvorů na obálce budovy v bytech bytového domu v případech, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením.

Navíc je tedy třeba splnit podmínku, že v daném bytovém domě jsou osazena již nová okna s izolačním zasklením, a to nejméně v 75 % bytů. Pokud ano, žadatel zajistí souhlas ostatních spoluvlastníků domu, popř. společenství vlastníků jednotek (SVJ), nebo bytového družstva. Předmětem souhlasu je rovněž i materiálové a barevné řešení a typ rámu včetně členění nových oken. Tímto souhlasem má být zajištěna koordinace technických vlastností a shoda vzhledu oken s ostatními částmi domu.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, je možné oslovit některé z pověřených pracovišť (např. EKIS) k přípravě podkladů pro podání žádosti.

Přeji hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk