Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.1.24 / dotaz č. 183383
Dobrý den, obracím se na Vás o radu k Vyhl. 269/2015 Sb.. Vlastním řadový nájemní dům s deseti byty, ve kterém je polovina bytů od letošní topné sezóny připojena k dálkovému teplovodu a polovina má topení řešeno historicky elektrickými akumulačními kamny. Při rekonstrukci vedení teplovodů v obci jsem využil příležitost připojení domu k teplovodu k bytům, kde byly již instalovány elektrokotle a kde nájemníci měli zájem o změnu média (zájem měli všichni). Nájemníci jsou historicky zvyklí hradit si vlastní spotřebu dle skutečného odběru elektřiny. Každý z bytů nově připojených na tepelný výměník má nainstalovaný dálkově odečitatelný kalorimetr. Byty mají historicky různou výši nájemného s ohledem na umístění v domě (byty které jsou pod půdou mají o něco nižší nájemné oproti bytům více chráněným). Vzhledem k nemalým investicím spojených s instalací etážových rozvodů v jednotlivých bytech tento smíšený stav systému vytápění zůstane pravděpodobně ještě několik let zakonzervován.

Můj dotaz je následující:

• pokud všichni nájemníci v domě souhlasí s rozúčtováním 100% podle kalorimetrů, je možné jim vyjít vstříc a neřídit se vyhláškou 269/2015?

Pokud bude nutné ji dodržet:
• jak mám možnost zasáhnout do stávajících nájemních smluv a přepracovat základní nájemné, které v současné době zohledňuje pozici bytu v domě?
Dobrý den, děkuji za váš dotaz.
Pokud vy jako majitel nakupujete teplo a rozúčtováváte ho nájemníkům, pak se domnívám se, že vyhláška č. 269/2015 Sb. je pro váš dům závazná.
Vyhláška neumožňuje rozúčtovat teplo pouze podle náměrů kalorimetrů, ale musíte teplo rozdělit na základní a spotřební složku. Čím menší je základní složka, tím více se bue konečné rozůčtování blížit stavu, kdy se rozúčtovává pouze podle náměru kalorimetrů . Pokud by byla základní složka 0 %, rozdělovalo by se teplo jen podle kalorimetrů. Doporučuji tedy využít postup podle přílohy 6 vyhlášky, zvolit základní složku ve výši 40 % a dále ji snížit o 10 % dle §3 odst. 1 vyhlášky.
Pozor, stále platí, že jednotiví nájemníci nesmí platit více než 200 % a méně než 70 % průměrných nákladů v domě.
Můžete si udělat srovnávací výpočet, kolik by kdo platil, kdyby se náklady rozdělovaly jen podle náměru kalorimetrů a individuálně pak s nájemníky dohodnout kompenzaci. Pozor, každý rok může být spotřeba každého bytu jiná!
Další možností by bylo to, že jako majitel domu získáte licenci na rozvod tepla a s každým nájemníkem uzavřete smlouvu, kdy mu budete účtovat teplo na základě fakturačního kalorimetru. Pro vás to nemusí být výhodné, fakturační měřidla je mj. nutno periodicky ověřovat a jako držitel licence budete mít i další povinnosti.
S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk