Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.2.24 / dotaz č. 183539
Dobrý den, mám dotaz ohledně dotace na pasivní RD (dotace oblast B). Jaká je maximální dovolená hodnota součinitele prostupu tepla U pro jednotlivá okna a dveře? Dle tabulky v pokynech pro dotaci je uvedeno ≤0,6 UR,j, ale s poznámkou, že může být pro výpočet uvažován součinitel fr=1. Dle podkladů, které jsem dohledal, by tedy hodnoty k porovnání měly být následující: Okno Uw≤0,9; Dveře Ud≤1,02. Jsou tyto hodnoty prosím správně? V projektu RD mám okno s menšími rozměry s Uw=0,87 a vstupní dveře s Ud=0,97, tak potřebuji ověřit, zda budou při žádosti o dotaci akceptována. Předem děkuji.
Dobrý den,
s tímto dotazem doporučuji kontaktovat přímo energetického specialistu, který Vám bude podání žádosti vyřizovat nebo alespoň zpracovávat potřebné doklady.

V závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY (standart), platných od 15.02.2024 je k oknům v kategorii B -novostavba (Pasiv+) uvededno následující: U
≤ 0,6 * UR,j/ fR [W.m-2.K-1] - Poznámka 8 - 8 Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků. Splnění podmínky součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů se posuzuje pro standardizované rozměry
dle vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha 5, část C, odst. 3, písm. b)

odst. 3. Součinitel prostupu tepla průsvitných výplní otvorů se stanovuje:
b) pro všechny výplně otvoru se shodným zasklením aramem jednotně hodnotou platnou v případě:
- oken a balkónových dveří pro rozměr 1230 x 1480 mm,
- šikmých výplní otvorů se sklonem do 45° pro rozměr 1140 x 1400 mm,
- dveřních výplní otvorů pro rozměr 1100 x 2200 mm,
- velkorozměrových posuvných výplní otvorů pro rozměr 2400 x 2500 mm,

Pro novostavby se uvažuje: Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR =0,7

Bohužel jsem tedy zmínku o použití fr= 1 nenašel. Pokud byste měl zájem o osobní konzultaci prosím kontaktujte naši kancelář a můžeme danou věc probrat více podrobněji.
Odkaz na stažení závazných pokynů platných od 15.02.2024: https://novazelenausporam.cz/dokument/3864

Děkuji Vám za dotaz a přeji příjemný den.
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD tisk