Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.1.24 / dotaz č. 183913
Dobrý den.
Mám tento dotaz, zda v dotaci 90 000 pro ohřev vody mohu použít jednofázový hybridní střídač dodávající čistou sinusovku, který je schopen plně využít všechnu vyrobenou energii a případně ji ukládat do baterie, samozřejmě za dodržení priority ohřevu vody v boileru, na rozdíl od těch, které jsou určeny pouze pro odporovou zátěž? Jejich výtěžnost je zhruba třetinová a to mi připadá naprosto neekonomické a je mrháním při využívání této dotace.
S pozdravem
Dobrý den,

omlouvám se , ale NZÚ LIGHT nezajištuji, proto detailně neznám technické požadavky na podporovaný systém. Zatím se mi nepodařilo najít bližší informace. Obecně ale platí, že jednofázové měniče jsou pouze pro zařízení s výkonem do 3 kWp.
17.1.2024 se měnily PODMÍNKY PODPORY. Změny podmínek v roce 2024 se týkaly problematiky současné výměny boileru. Instalované řešení musí disponovat také funkcionalitou pro automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu. Bivalentní zdroj ohřevu znamená, že systém pro ohřev vody má k dispozici dva různé zdroje tepla a může mezi nimi automaticky přepínat. V kontextu solárního ohřevu vody to obvykle znamená, že primární zdroj tepla pochází z fotovoltaických panelů nebo solárních kolektorů, zatímco druhý zdroj může být například elektrický bojler, plynový kotel nebo jiný alternativní zdroj tepla. Tato funkce zajišťuje konstantní dodávku teplé vody i v případě, že solární energie není dostupná nebo není dostatečná. Systém tak může být efektivnější a spolehlivější, protože zajišťuje, že ohřev vody bude kontinuální i v případě proměnlivých klimatických podmínek nebo v době zvýšené spotřeby. V roce 2024 je požadavek na automatické přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu součástí podmínek pro solární ohřev vody z fondu NZÚ Light. Nikde nebyl specifikován střídač jako takový.
V tuto chvíli ale neumím na Vás dotaz dát jasnou odpověď. Děkuji za pochopení .

Odpovídá:  Ing. Renata Straková - M EKIS Beroun Ing. Straková tisk