Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.24 / dotaz č. 184025
Dobrý den.Mám dotaz,zdali se dotace vztahuje na bytové domy.Jsme bytový dům o šesti bytech,čtyři byty jsme důchodci a co bychom proto měli udělat.Děkuji
Dobrý den,

z formulace dotazu soudím, že se ptáte na dotační program Nová zelená úsporám light. Ten byl od 17.1.2024 rozšířen i na podporu výměny oken v bytech v bytových domech. Cituji z podmínek, které se týkají Vašeho dotazu:

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:
A. bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo
B. člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě,
na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
2. žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
3. v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Další podmínkou je - cituji:
V oblasti podpory výměny výplní otvorů v bytových domech je podporována výměna stávajících výplní stavebních otvorů na obálce budovy v bytech bytového domu v případech, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením.

Zdůrazňuji tedy, že dotační program Nová zelená úsporám light není zaměřen na plošnou podporu výměn oken v bytových domech, ale pouze na podporu výměny oken v jednotlivých bytech vlastníků, splňujících podmínky1. až 3., a to v takových bytových domech, kde již výměna oken proběhla v nedávné době (resp. tato vyměněná okna mají kvalitní tepelně izolační parametry) u nejméně 75 % bytů. Z této poslední podmínky vyplývá, že u bytového domu s 6 byty musí být již provedena výměna oken u 5 bytů (resp. 75 % z 6 je 4,5 bytu, což nedává smysl) a dotaci tak lze čerpat pouze na jediný byt, který je poslední s původními okny.

Pokud je tato podmínka splněna, žadatel zajistí souhlas ostatních spoluvlastníků domu, popř. společenství vlastníků jednotek (SVJ), nebo bytového družstva. Předmětem souhlasu je rovněž i materiálové a barevné řešení a typ rámu včetně členění nových oken. Tímto souhlasem má být zajištěna koordinace technických vlastností a shoda vzhledu oken s ostatními částmi domu. Následně je možné oslovit některé z pověřených pracovišť (např. EKIS) k přípravě podkladů pro podání žádosti. Tato pracoviště současně každého žadatele provedou samotným procesem podání žádosti.

Z vyznění dotazu ale odvozuji, že uvedená podmínka zřejmě splněna není. Pak je možné zaměřit se na dotační program Nová zelená úsporám (standard), který je ovšem určen na komplexní opatření pro snižování energetické náročnosti budov. Pro splnění jeho podmínek obvykle pouhá výměna všech oken v domě nepostačuje, ale je potřeba ji spojit i s dalšími opatřeními (zejména zateplení fasády, střechy apod.). Pro posouzení a optimalizaci takového záměru pak doporučuji oslovit vhodného energetického specialistu z Vašeho okolí (viz https://www.mpo-enex.cz/experti ).

Přeji hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk