Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.2.24 / dotaz č. 184525
Vážený pane Misaři,

ráda bych se pokusila využít dotace Zelená úsporám Light pro svého tatínka, který je ve starobním důchodu a v 12/2022 si nechal měnit okna v bytě, který má v os. vlastnictví a který se nachází v panelovém družstevním domě z 90. let.

Hledala jsem na internetu informace, jaké doklady doložit při zpětné žádosti, ale bohužel jsem žádný seznam nenašla.
Mohl byste mi prosím poradit, co je třeba doložit, popř. kde tyto informace najdu?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz k dotaci NZÚ-Light na výměnu oken v bytovém domě.

Vlastník konkrétního bytu s měněnými okny může žádat v případech, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová okna s izolačním zasklením. O dotaci může požádat i zpětně pro práce realizované po 12.9.2022 (podle data uznatelného zdanitelného plnění).

K založení žádosti musí mít žadatel zřízenou elektronickou nebo bankovní identitu a následující doklady:

- Dokument potvrzující čerpání důchodu

- Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu

- Souhlas spoluvlastníků bytového domu (SVJ, bytové družstvo) s navrhovaným typem oken a potvrzení o podílu již vyměněných oken (závazný vzor je na webových stránkách programu https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/ Předmětem souhlasu je i materiálové a barevné řešení a typ rámu včetně členění nových oken)

- Fotografie výplní otvorů před jejich výměnou (původní okna si obvykle fotí i dodavatel nových oken)

- Záznam o návštěvě na místě od pověřeného zástupce EKIS nebo MAS, který zároveň zkontroluje doklady o zaplacení provedených opatření (daňové doklady, faktury a dodací listy) a může pomoci s pořízením fotodokumentace a s podáním žádosti

- Zpráva o navrhovaných a provedených opatřeních (Odborný posudek) od zástupce EKIS nebo MAS

- Fotografie po provedení opatření s vyznačením vyměněných výplní otvorů (může pořídit zástupce EKIS nebo MAS)


Hezký den přeje
Miroslav Misař