Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.24 / dotaz č. 184786
Plánujeme zateplení starého rodinného domu postaveného v roce 1908.
Stavba má kamenný sokl. Obvodové stěny jsou z pálených cihel.
V prvním kroku plánujeme zateplení části obvodových stěn (fasády).
Zateplení bychom chtěli vyřešit kontaktním způsobem. Obvodové stěny navrhujeme zateplit šedým EPS tloušťky 200mm a kamenný sokl extrudovaným XPS tloušťky 140mm.
Je pro tento dům toto řešení vhodné? Je toto řešení také vhodně s ohledem na rosný bod v obvodové konstrukci (případné riziko plísní)?
Dobrý den,

Vámi uvedené řešení je vhodné v případě, že dům netrpí vlhkostí pronikající do konstrukcí domu zdola (předpokládám, že střecha je v pořádku). V rozdílů tepelné vodivosti cihelného zdiva resp. kamenocihelného soklu a šedého EPS resp. XPS v tloušťkách 200 a 140 mm lze očekávat, že případná kondenzační zóna pro, zjednodušeně řečeno, procházející vzdušnou páru, bude ležet v tepelném izolantu. Popsané zateplení, pokud bude XPS zatažen dostatečně hluboko pod terén a bude vhodně vyřešeno napojení zateplení stěn na tepelnou izolaci ve střešním souvrství, odstraní případné tepelné mosty v obálce budovy a tím eliminuje riziko povrchové kondenzace vzdušné vlhkosti a vzniku plísní. Pokud se ve stavbě vyskytují předsazené konstrukce, které by přerušovaly souvislost tepelné izolace (např. balkony, lodžie, římsy, vstupní schodiště apod.), je třeba těmto místům věnovat zvýšenou pozornost a zateplení vhodně upravit. Pokud by se tato místa opomenula, došlo by naopak ke vzniku nových tepelných mostů, které by výše uvedené riziko zvyšovaly.

Takže v souhrnu - Vaše úvaha je správná, je třeba ale vyloučit riziko pronikání venkovní vlhkosti do stavby a kvalitně provést detaily zateplení.

Hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita tisk