Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.2.24 / dotaz č. 185032
Dobrý den, prosím zdvořile o následující dotaz: Máme rozběhlou dotaci zelená úspora Light,
a chceme odborné rozhodnutí čím zateplit obvodovou stěnu cca 20m2, tl. 45cm, pálená cihla,
stáří asi 80let. Je možné minerální vatou, polystyrenem, ( černý,bílý) a hlavně tlouška materiálu,
aby odpovídáme normám, děkuji moc. Polách.P.
Dobrý den,

pro úspěšné vyřízení podpory v rámci NZU Light je nutné domluvit osobní schůzku na místě RD s odborným poradcem SFŽP. To lze se zástupcem EKIS nebo MAS v regionu. Seznam zástupců dle vzdálenosti od města Valašské Meziříčí je zde:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS?flat=49.47180581181515&flong=17.971130939752936&hledej=Vala%C5%A1sk%C3%A9%20Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD

Zástupce provede osobní prohlídku objektu, navrhne možná podporovaná opatření, včetně tloušťky a typu izolantů, výplní otvorů, ohřevu vody pomocí OZE a po společné konzultaci s klientem vypracuje tzv. Odborný posudek navrhovaných opatření. S klientem probere také tzv. energetickou osvětu a důkladně vysvětlí všechny možnosti snížení energetické náročnosti budovy a možnosti čerpání podpory. Proto se obraťte na některého ze zástupců uvedených na odkaze výše. Bez Odborného posudku NZU Light podporu čerpat nelze. Samozřejmě může být v žádosti pouze zateplení obvodových stěn, ovšem možností snížení energetické náročnosti RD je více.

Po realizaci opatření musí být provedena kontrola stejným zástupcem, který porovná plnění podmínek uvedených v odborném posudku s realizací a vypracuje Závěrečnou zprávu, která se dokládá také přes systém AIS k žádosti.

Ing. Radim Paluska, Ph.D.