Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.24 / dotaz č. 186200
Dobrý den,
Chci upřesnit: je možné elektrickou energie od FV po ohřevu TUV přepnout na jinou zátěž v RD (v rámci dotačního programu NZUL )? Slyšela jsem to ale realizační firmy mne to zamítají z důvodu Rozporu s podmínkami dotace:“ Vaši situaci jsem konzultoval ještě s naším dotačním specialistou a dotační podmínky NZÚ Light jsou nastaveny JEN PRO OHŘEV TEPLÉ VODY. Pokud byste tedy další výstup použili na napájení klimatizace, pračky či dalších spotřebičů, porušili byste tak podmínky a dotaci byste museli vracet. Kolegovi k nacenění pošlu informaci o střídači s více výstupy, tyto výstupy však mohou být použity (jak technicky tak z pohledu dotace) jen pro další topnou spirálu.“
Obrátím se na Vás jako na rozhodčího. Je to povoleno od 17.1.?

Předem děkuji,

Dobrý den,
přesné podmínky pro podporu fotovoltaického ohřevu pro teplou vodu v dotačním programu Nová Zelená Úsporám Light jsou dle:
"Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu" platných od 17.1.2024, následující:

4 Oblast podpory - instalace obnovitelných zdrojů
energie (OZE)
a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže
uvedených systémů pro akumulační ohřev vody v rodinných domech.
Pokud bude zajištěno, že vyráběná energie bude přednostně sloužit pro
ohřev vody, lze případné přebytky využít k jiným účelům.
b) Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem
s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů12.
c) Podporu nelze poskytnout v případech uvedených v kapitole 2.3.

K výše uvedené skutečnosti dále sděluji, že realizačními firmami běžně osazované střídače umožňují kvalitou výstupního střídavého proudu většinou připojení skutečně jenom odporového (tepelného) spotřebiče. Je tedy nutné věnovat pozornost výběru typu střídače.

S pozdravem Dalibor Andrejs, EKIS Nymburk.
Odpovídá:  Ing. Dalibor Andrejs - EKIS Nymburk Andami tisk