Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.24 / dotaz č. 186578
Dobrý den,
potřebujeme poradit ohledně realizace zateplení fasády RD . Jedná se o RD ,na kterém již částečně proběhly stavební úpravy - výměna oken a dveří , zateplení střechy , zateplení podkroví - na uvedené části byla čerpána dotaze v rámci
3.výzvy Zelená úsporám . Na náš RD máme zpracovaný Odborný energetický posudek z.2015 ,zpracovaný odborným specialistou DD energo Litomyšl a dokládaný k čerpání uvedené dotace .
Nyní bychom chtěli dokončit zateplování domu - zateplenou fasádou . Poradit bychom potřebovali jakým materiálem a jakou tloušťkou izolace bude nutno s ohledem na stávající konstrukci zdiva zateplit . Dále pak jestli bude možno čerpat na tyto práce dotaci z titulu Nová zelená úsporám 2024 , v jaké výši a jaké doklady bude nutno pro její čerpání doložit .
Dobrý den,
z hlediska doporučení materiálu a tloušťky izolantu, tak aby byli splněny podmínky Nová zelená úsporám – Standard - je nutné pro nás znát jaké obvodové zdivo máte – tloušťku a druh zdiva. U většiny starších rodinných domů, kde je cihelné zdivo tl. 450mm (nejčastější druh zdiva), tak vychází zateplení fasádním EPS 70 F (bílý) tl. 180mm (lambda 0,039), nebo fasádním grafitovým EPS NEO – tl. 160mm (lambda 0,032). Jinak pokud budete dělat zateplení všech obvodových zdí, tak se minimální požadavek úspor pro kategorii Dílčí (dotace 600,- Kč na 1 m2) dostanete a pokud máte vše ostatní zatepleno z minulé výzvy, tak je možné že se dostanete na kategorii Základ (dotace 800,- Kč na 1 m2). Jinak reálně se nyní žadatelé dostávají na konečnou výši dotace ve výši celkem cca 30-40% z celkových nákladů stavby, což samozřejmě je odvislé jakou se Vám podaří sehnat cenu za dílo, kde doporučujeme oslovovat menší zednické firmy. Lze samozřejmě práce provést i svépomocí, kdy při pracích svépomocí, Vám pak na dotacích proplatí max. 50% z výše doložených nákladů (nebo pokud budete nad dvojnásobkem výše dotace tak obdržíte samozřejmě max. výši dotace). Dále bude nutné doložit faktury za nákup materiálu, doklady o úhradách, dále je nutné provést fotodokumentaci provádění prací (například i s metrem aby byla vidět tloušťka izolantu), dále se dokládá Zpráva stavebního dozoru, atd. . Nově je nutné z hlediska podmínek dotací NZÚ i dodržet barevnost fasády.
Doporučovali bychom Vám se znovu obrátit na zhotovitele Odborného posudku z roku 2015, který má již všechny podklady a ten by Vám sdělil jak požadovanou tloušťku izolantu, tak i předpokládanou výši dotace, aby jste se se mohli rozhodnout jak dál pokračovat. Nebo se s vyhotoveným posudkem na minulé dotace obraťte pro více informací na nás, nebo na jiné specialisty EKIS střediska.
S pozdravem Martin Dostálek - EKIS 4061 - Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí