Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.2.24 / dotaz č. 186839
Rád bych se zeptal, jakým způsobem lze legálně dodávat EE vyrobenou výše uvedenou FVE nájemníkům budovy (bytové i komerční prostory), tedy tzv. dodávka přímým vedením? Je možné např. za kWh (vyrobenou FVE) účtovat nájemníkům cenu shodnou s cenou, jež platí provozovatel vnějším dodavatelům (obchodní i regulovaná složka), která ale bude složena z části za 1kWh (vyrobená EE FVE) a části odpovídající poměrné ceně investice do FVE (tak aby se investice do FVE provozovateli vrátila)? Existují nějaké odkazy na literaturu, která tuto problematiku řeší?

Jedná se Apartmánový dům. Jde o dům s byty pro seniory a integrovaným občanským vybavením. Budova je polyfunkční s prostory pro bydlení, stravování a zdravotní péči. V budově jsou situovány bytové nájemní jednotky (77ks – některé z nich jsou apartmány k pronájmu), zázemí kliniky (rehabilitace a zdravotní péče), Wellness, restaurace, sociální služby, správa budovy a parkoviště. Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 20.10.2023 je objekt veden jako „BYTOVÝ DŮM“ (poměr podlahové plochy bytových a nebytových prostor domu je dle katastru veden jako 57,5% bytová / 42,5% nebytová). Technicky je objekt řešen jako jedno odměrné místo s VN přípojkou 22kV a jedním fakturačním měřením s vazbou na distributora EE. Je provedeno jedno nepřímé fakturační měření na NN straně transformátoru. Všechny podružné odběry objektu (jak komerční, společné prostory, tak i bytové jednotky) jsou vybaveny vlastními nefakturačními měřidly s dálkovým odečtem spotřeby. Objekt je vybaven centrálním systémem vytápění a ohřevem TUV skrze akumulační nádrže (cca 6x1000l), a to za pomocí tepelných čerpadel a dotopem v podobě plynového kotle. Na objektu je uvažována střešní fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 92,95kWp s povolenými přetoky do DS, bez akumulace do baterií, bez možnosti ostrovního provozu, jež je situována ve čtyřech místech na střechách daného objektu. FVE bude vybavena řídícím systémem pro spínání zátěží pro ohřev TUV a topné vody v případě přebytků FVE. Zde je také nutno sdělit, že případné přetoky jsou velmi nepravděpodobné, neb uvažovaná výroba FVE je v každém okamžiku výrazně nižší, než spotřeba objektu jako celku, a to v každém okamžiku celého roku. Na tuto FVE je již podána a schválená žádost o dotaci NZÚ „Bytové domy“ (pro fyzické a právnické osoby). PROVOZOVATEL JE PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o), jež všechny prostory (jak komerční, tak i bytové) pronajímá.
Vaše otázka se týká komplexního tématu, které zahrnuje právní, ekonomické a technické aspekty. Bohužel nedokážeme poskytnout přesné odpovědi ve všech oborech.
Nevím zda jednáte přímo za právnickou osobu která nakupuje el. energii (fakturační měřidlo) nebo za firmu dodávající FVE, to může být rozdíl v chápání problému. Každopádně vy již budete muset mít licenci pro výrobu elektrické energie a pak byste mohl prodávat a ne jen rozúčtovávat nakoupenou elektřinu fakturačním elektroměrem. Bližší informace naleznete zde: https://eru.gov.cz/co-je-licence-na-co-ji-potrebuji-jak-ji-ziskam.