Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.3.24 / dotaz č. 187833
Dobrý den, žiji v bytovém domě v Olomouci. Kdysi dávno v minulosti se zateplovala střecha, ale teď se zjistilo, že to zateplení je poškozené, nefunkční. Chtěla jsem se proto zeptat, jestli i na dříve zateplovanou střechu je možné nyní využít dotaci Nová zelená úsporám.
Můžete mi prosím ještě poradit, co se v této dotaci považuje za stínící techniku? Mohli bychom případně využít na instalaci venkovních rolet?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, pokud již byla na zateplení střechy přijata podpora v minulosti, nelze žádat znovu (viz. citovaný text ze závazných pokynů dostupných na www.novazelenausporam.cz, odst. g), článek 2.3. Obecné podmínky pro stanovení a poskytování podpory)

"Podporu nelze poskytnout na opatření a změny opatření, na která byla v minulosti přijata podpora z veřejných prostředků, a u kterých neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory. Nelze ji poskytnout ani na opatření, která by snižovala ekologické přínosy těchto opatření, zejména opatření prováděná na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. výměna či instalace zdroje tepla na vytápění, instalace zdroje pro ohřev vody, termické a fotovoltaické systémy, a to včetně OZE instalovaných jako součást podporované novostavby v oblasti podpory B této nebo předešlých výzev programů NZU a obdobných. Pokud byla poskytnuta podpora na opatření společné pro více bytových jednotek, nelze již čerpat obdobnou podporu na tyto jednotky a opačně"

Co se týče stínící techniky, tak aby bylo možné získat dotaci, musí se skombinovat se zateplením, aby bylo dosaženo požadovaných úspor energií. Samotná instalace pouze stínění nesplní kritéria snížení dodané energie pro objekt.

S pozdravem
Odpovídá:  Ing. Radek Dubravský - M-EKIS Olomouc Ing. Radek Dubravský tisk