Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.24 / dotaz č. 188382
Prosím o posouzení stávajícího návrhu domu (projektu)a doporučením k optimalizaci
Mám naprojektovanou novostavbu z (*vynechán obchodní název) 50cm s tepelně izolačními omitkami.
Co mohu udelat abych se dostal na pasivni obvodové zdivo? (*vynechán obchodní název) 375+12cm polystyrénu?
Musím takovouto změnu řešit se statikem?l
Dobrý den,
zda je dům pasivní, nebo nikoliv, nerozhoduje pouze zdivo, do hry vstupují další parametry, jako složitost tvaru, pasivní solární zisky, povětrnost v dané oblasti a pod. Nejde teda o nějaké konkrétní skladbě zdi prohlásit, že je pasivní, protože za určitých podmínek taková skladba pro pasivní dům může stačit, a za jiných ne.
Proto pokud je Vaším cílem dům v pasivním standardu, je potřeba spočítat celkovou bilanci tepelných strát pro objekt, Pokud je Vaším cílem získat dotaci pro novostavbu v rámci Nové zelené úsporám, tak je také potřeba spočítat celkovou bilanci, ale podmínky pro dotaci jsou mírnější, než pro pasivní standard.
Pokud žádáte o stavební povolení, součástí projektu pro úřad musí být i Průkaz energetické náročnosti budovy. Na základě jeho výsledků je možné stavbu optimalizovat k požadovanému výsledku.
Optimalizaci může provést i jiný energetický specialista, z jej výsledků pak bude vyplývat potřebná úprava. Pokud bude spočívat jenom v doplnění kontaktního zateplovacího systému, není dotknuta statika. Změnu je však stejně potřeba zapracovat do projektu pro stavební povolení, jelikož se Vám zmnění půdorysná stopa stavby. Pokud výsledkem optimalizace bude potřeba změnit zdivo za tenčí, nebo změnit velikost oken, je to už zásah do statiky. Je teda nesmírně výhdné řešit optimalizaci současne s projektem, aby její výsledky mohli být v dokumentaci zapracované.
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD tisk