Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.3.24 / dotaz č. 188684
Dobrý den.
Bydlím v bytě panelového domu nad vstupem. Strop vstupné chodby byl zateplen 8 cm MV na SDK podhledu. Před vstupními dveřmi byl strop nad venkovním prostorem (pod podlahou bytu) zateplen pouze 4 cm tepelné izolace, patrně EPS (nebo MV). Podhled zde je tvořen PZD deskami, nad nimi je zásyp a nad stropní nosný panel.
Teplota v bytě a teplota povrchů podlah je velmi nízká. Při venkovní teplotě -8 °C nelze dosáhnout vytápěním vyšší teploty než 16°C. Domnívám se, že tepelné izolace nesplňují normové hodnoty a navíc zde není ošetřený tepelný most. Prosím o objektivní zhodnocení stavu a radu. Děkuji.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.

Jedná se o dodatečné zateplení podhledu vstupu a vstupní chodby panelového domu. Panelové domy jsou stavěny typovými řešeními a v tomto místě se jedná patrně typové řešení odpovídající systému TO6-B. Venkovní část je řešena jako po stranách dozděný prostor z cihel, kde bývaly osazovány schránky nebo rozvodné skříně. Shora jsou osazeny zmíněné PZD tak, že světlá výška „závětří“ je cca 215 až 220 cm. Nad deskami pak jakási výplň, někdy dutina a pak již stropní panely, které jsou osazeny 260 cm nad podlahou 1.NP. Ve snížení jsou osazeny vstupní dveře.
Zde se tedy jedná o strop s podlahou nad venkovním prostorem.
Pro určení požadavků na tuto konstrukci lze vyjít z platné ČSN, která měla být respektována při úpravě dodatečného zateplení.
Normativní požadavky jsou udávány závaznou normou ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov - požadavky (10/2011). Ta stanovuje pro různé obvodové konstrukce tři kriteriální hodnoty součinitele prostupu tepla - minimální požadovanou hodnotu (prakticky se již nepoužívá), dále hodnotu doporučenou a pak doporučenou pro nízkoenergetické a pasivní domy. Platí čím menší hodnota, tím lepší izolace.
Pro strop s podlahou nad venkovním prostorem tyto hodnoty jsou:
Minimální hodnota součinitele prostupu tepla U 0,24 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,16 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je součinitel prostupu tepla „U“ 0,15 až 0,10 (W/m2.K). Mimochodem - jedná se o obdobné hodnoty, jako pro plochou střechu, což dokumentuje, že požadavek je poměrně náročný.
Současná hodnota se 4 cm dodatečné tepelné izolace se bude pohybovat na úrovni 0,5 až 0,6 (W/m2.K). To významně pokulhává za doporučenou hodnotou 0,16, ale i požadovanou 0,24.
Pro hodnotu požadovanou by bylo nutno osadit min 14 cm izolace, pro doporučenou cca 20 cm. Tato konstrukce tedy zcela nevyhovuje. Je ovšem pravda, že vzhledem k výšce stropu a osazení dveří se více nevejde.
V chodbě se jedná o strop vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru, kde normové hodnoty jsou: Hodnota požadovaná 0,60, doporučená 0,40 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je součinitel prostupu tepla „U“ 0,30 až 0,20 (W/m2.K).
Současná hodnota s 8 cm dodatečné tepelné izolace se bude pohybovat na úrovni 0,6 (W/m2.K), což je minimum. Nesplní doporučenou hodnotou. To by zde muselo být cca 10 až 12 cm tepelné izolace.
Dále je zkušenost, že za vstupními dveřmi je obvykle významně chladněji, než v jiných prostorech 1.NP paneláku, neboť zde dochází k významnému ochlazování větráním. Proto by se to mělo při návrhu zateplení zohlednit a na tepelné izolaci přidat.
Vhodným řešením je nalepení izolace na bázi minerální vaty přímo na podhled panelu, osobně bych doporučil alespoň 16 až 18 cm. Pokud je současná izolace položena na sádrokartonový podhled, pak mezi touto tepelnou izolací a podhledem panelu zůstává pár cm mezera. Ta významně přispívá k ochlazování stropní konstrukce, tedy i podlahy v bytě v celé ploše a to v důsledku tepelného mostu v místě nadpraží vstupních dveří a nedostatečně zateplených PZD desek nad vchodem.
Jedná se o poměrně složité detaily. Mělo by být standardem, aby v projektové dokumentaci zateplování panelových domů byla tato místa řešena detailem a posouzena. Zanedbání vede k následným problémům popsaným v dotazu a v důsledku nastavení teplot v regulaci otopné soustavy pak dochází k nedotápění postižených místností a může vést i k hygienickým závadám a plísním.
Pro zjištění rozsahu tepelného mostu lze doporučit provedení měření termovizní kamerou. Opravu a lepší zateplení provést po prohlídce místa specialistou a zjištění skutečného stavu. Doporučit lze i zateplení vnitřních stěn chodby, pokud za nimi jsou obytné prostory. Nutno rovněž zmínit, že je nutno respektovat požární požadavky při volbě materiálu tepelných izolací.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk