Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.24 / dotaz č. 189999
Dobrý den, prosím o informaci zda je možnost nějaké dotace na termický ohřev vody. Budu instalovat na RD kolaudovaný v prosinci 2023 kde je již stávající tepelné čerpadlo (bez dotace) které už má přípravu na termický ohřev vody. Koncem března bude instalován tento ohřev (3x deskový kolektor na střechu a 300l akumulační nádrž).
Prosím o informaci zda je možné a za jakých podmínek zadat dotaci.

Děkuji
Dobrý den,
solární termický ohřev vody je podporován z klasického programu Nová zelená úsporám (NZU).
Podmínka u novostaveb je ta, že solární systém nesmí být započítán (uvažován) v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení, případně musí být doloženo, že novostavba plní bez solárního systému všechny požadavky.
Pokud jsou veškeré podmínky programu splněny, lze žádat buďto:
- solární termický ohřev vody s dotací 45 000 Kč. Podmínkou je minimální plocha apertury 1,8 m2 a minimální objem zásobníku teplé vody 45 litrů na m2 apertury kolektorů.
- solární termický ohřev vody s přitápěním s dotací 60 000 Kč. Podmínkou je minimální plocha apertury 3,6 m2 a minimální objem zásobníku teplé vody 45 litrů na m2 apertury kolektorů.
Výše dotace je zároveň omezena na maximálně 50% způsobilých výdajů.
Podporované solární termické systémy musí být sestaveny pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
Instalace solárního systému musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB