Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.24 / dotaz č. 190595
Dobrý den,
Dosud jsme do novostavby nízkoenergetického dvoupodlažního domu (cca 110 m2) uvažovali o vytápění tepelným čerpadlem vzduch - voda, v kombinaci s podlahovým topením (spodní patro) a teplovodními radiátory (vrchní patro).
Můj první dotaz je, co si myslíte o kombinování radiátorů a podlahového topení? Přináší to podle Vás nějaká úskalí?

Dále jsem se ve svých úvahách dostal k tomu, zda raději místo nízkoenergetického nepostavit pasivní dům. Samozřejmě by to obnášelo další opatření (stínění apod.). Nicméně ohledně vytápění si říkám, že takto navržený systém vytápění by mi v tomto případě přišel jako jednak zbytečně drahý (vzhledem k nízké potřebě topení) a nepříliš vhodný vzhledem k velké schopnosti akumulace. Je můj předpoklad správný? Nebyl by v případě pasivního domu vhodnější např. elektrokotel a elektrické podlahové topení?
Teplovzdušnému vytápění bych se rád vyhnul, stejně tak bychom nechtěli, minimálně ve spodním patře žádné radiátory, a to ani elektrické. Přicházelo by případně v úvahu ještě nějaké jiné řešení?
Dobrý den,

1) kombinace radiátorů a podlah. vytápění - lze tak navrhnout a nevidím v tom žádná úskalí; jen doporučuji nechat si zpracovat projekt vytápění, aby bylo řádně navrženo;

2) pasivní dům namísto nízkoenergetického - mělo by tam být nucené větraní se zpětným získáváním tepla (ale to i do nízkoenergetického domu), plus venkovní žaluzie/stínění - ale obě tyto "věci" bych doporučil tak jako tak, a vhodný zdroj tepla z pohledu primární energie (tj. využití obnov. zdrojů, apod.), a v průběhu měření kontrolní těsnosti budovy (blowerdoortest), aby potom v závěru/hotové stavbě vyšla hodnota n50 menší rovno 0,6 h-1; ideálně prověřit výpočtem jednotlivé stav. detaily/lin. činitele; dům jako celek optimalizovat energ. výpočtem; když se splní potřebné parametry, tak je pak možno žádat o dotaci Nová zelená úsporám na novostavbu, s dotací 535 tis. Blíže viz Závazné podmínky programu na stránkách Nová zelená úsporám .. pro stav. povolení potřebujete průkaz energ. náročnosti budovy, z něj pak vychází i energ. hodnocení pro program Nová zelená úsporám, tj. dá se tento průkaz energ. náročnosti zadat, a udělat variantu pro stav. povolení a optimalizovanou, aby plnila podmínky programu Nová zelená úsporám, či pasivu, .. a Vy se tak můžete rozhodnout, co Vám dává větší smysl .. obecně je tak, že záleží na tom, co považujete jako "výchozí" stav, tj. co byste realizovali tak jako tak, nehledě na dotaci, a pak co je k tomu jako vícenáklad.

3) co se týče elektrokotle nebo elektrického podlahového vytápění, tak to nevychází (z pohledu primární energie z neobnovitelných zdrojů) ani dle požadavků průkazu energ. náročnosti budovy .. a to ani v domě s velmi nízkou spotřebou energii, .. tj. i tak byste musel volit nějaký zdroj, resp. kombinaci zdrojů, aby splnily potřebné požadavky; blíže Vám upřesní energ. specialista při zadání/zpracování průkazu energ. nár. budovy,

4) teplovzdušné vytápění - též nejsem úplně jeho zastánce; spíše bych volil samostatné nucené větrání se zpětným získáváním tepla, a k tomu samostatný otopný systém.

S pozdravem,
Pavel Adam
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV tisk