Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.3.24 / dotaz č. 190785
Dobrý den,

chtěla bych se po podrobném prostudování podmínek k získání dotace nová zelená úsporám (popř. "Oprav dům po babičce") ujistit, zda dobře rozumím tomu, na jaké objekty lze o dotace žádat.
Stojíme před rekonstrukcí starého statku, který je cca 10 let neobývaný a již i neobyvatelný (není zavedena voda, kanalizace....). Po zvážení stavebně -technických možností celého objektu jsme se rozhodli k trvalému bydlení zrekonstruovat dřívější chlévy.
Z dotační definice "rodinného domu" vyplývá, že na tuto rekonstrukci nelze o dotace žádat, protože prostory nesloužily k bydlení. Je tomu opravdu tak, přestože celý objekt je v katastru veden jako rodinný dům, prostory (bývalé obytné i chlévy) jsou společně zastřešené jednou sedlovou střechou a celý objekt má jedno číslo popisné?

Předem děkuji za Váš čas věnovaný odpovědi.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Dobrý den,
podpora v programu Nová zelená úsporám se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech s tím, že podrobná definice je uvedena v kapitole 12 závazných pokynů programu.
Tam je uvedena definice stávajících staveb a co považuje program za rodinný dům.
Dále jsou v bodě 2.2 závazných pokynů uvedeny další možné případy: "V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2".
A dále v tom samém bodě je uvedeno, že ve sporných případech stanoví kategorii stavby pro potřeby řízení o žádosti o podporu přímo Státní fond životního prostředí (SFŽP).
V tomto případě bych tedy doporučil obrátit se přímo na pracovníky SFŽP, aby se k vámi zamýšlenému záměru vyjádřili a posoudili, zda lze v tomto konkrétním případě žádat o dotaci či nikoliv. Příslušný kontakt na krajská pracoviště, kde si můžete domluvit osobní konzultaci, naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/kontakty/

S pozdravem,
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB