Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.3.24 / dotaz č. 190928
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu:
Tabulka 4: Požadované parametry pro solární fotovoltaický ohřev vody, k tomu poznámka 19
19 V případě použití více zásobníků pro ohřev vody, platí podmínka pro součet jejich objemů. V případě kombinovaných ohřívačů platí pro celkový objem včetně topné vody. Při objemu zásobníků 200 litrů nebo vyšším je podmínka objemu splněna bez ohledu na instalovaný výkon.
Připadá mi, že odborníci s nimiž jsem doposud jednal nezohledňují poznámku 19.

Mám v úmyslu realizovat následující:
Horní bojler NL160 v koupelně je dvouplášťový dodaný kdysi s tepelným čerpadlem bez možnosti doplnění elektrického topení. Dolní akumulační nádrž funguje ze solární elektrárny jako předohřev topné vody pro horní bojler. Při ohřátí akumulační nádrže teče horká topná voda z dolní nádrže samotíží do bojleru horního kde tamní vodu dohřívá. Pokud to nestačí, ohřívá TUV tepelné čerpadlo způsobem jak uvedeno níže.
Situace kdy slunce nesvítí
Tepelné čerpadlo TČ prostřednictvím svého čidla sleduje teplotu TUV v horním bojleru. Pakliže teplota TUV poklesne pod nastavenou mez, potom TČ spustí ohřev topnou vodou. Po dosažení nastavené teploty v horním bojleru se systém zastaví.
Situace kdy slunce svítí
Sluneční elektrárna ohřívá topnou vodu v dolní akumulační nádrži Dražice NAD 100 v1 tak dlouho dokud provozní termostat nádrže vyhřívání nevypne.
Je-li dolní nádrž nahřátá natolik, že teplota topné vody je vyšší než nastaveno na TČ, chladnější topná voda z horního bojleru klesá samotíží do dolní nádrže tak dlouho, dokud se teplota topné vody neustálí.
Je-li TUV v horním bojleru pod mezní hodnotou, pak spustí TČ a topná voda proudí do horního bojleru a dohřívá jej. Po dosažení nastavené teploty v horním bojleru se systém zastaví.

Problém je v tomto:
Při výkonu FVE např. 3kWp je vypočítaný min. objem topné vody 3x45=135 litrů topné vody. Ohřívač bez TUV Dražice NAD 100 v1 má objem 120 l. Všichni tvrdí že je to málo, přičemž součet objemů NL160 + NAD 100 v1 je 161+120=281 l.

Dotaz: Jak je to prosím s tím požadovaným objemem nádrže která přímo natápí z FVE - stačí 120l nebo nestačí?Dobrý den,
prvně je potřeba rozlišit pojmy topná voda a teplá voda, teplá voda je ohřátá studená pitná voda, dále spotřebovávaná uživatelem z vodovodních rozvodů a neslouží již k ohřevu dalšího zdroje, topná voda je kapalina, proudící v topných systémech. Bojler 160 litrů který popisujete, není kombinovaný, ale s nepřímým ohřevem. Pokud nejde doplnit o přímý elektrický ohřev, nelze ho do objemu pro FVE ohřev vody započítat z důvodů dále uvedených. Bojler, který lze započítat do požadovaného objemu musí mít elektrickou topnou spirálu, přímo napojenou na instalovaný FVE pro ohřev vody ( může být i více bojlerů) a musí být zajištěno, že vyráběná energie bude přednostně sloužit pro ohřev vody, případné přebytky lze využít k jiným účelům. Domnívám se, že Ohřívač bez TUV Dražice NAD 100 v1, který uvádíte rovněž není akumulačním zásobníkem pro ohřev teplé vody, ale akumulační nádrží pro topnou vodu ( výrobce přímo uvádí v návodu k obsluze" Akumulační nádrže NAD 50 v1, NAD 100 v1 a NAD 250 v1 nelze použít k akumulaci TV - pitné vody"). Technickým řešením je tedy asi pouze instalace nového bojleru s přímým elektrickým ohřevem, případně kombinovaným ohřevem, o objemu tak, aby byla dodržena podmínka 45litrů objemu na 1kWp výkonu FVE (při výkonu 3kWp by objem 120 litrů nespňoval podmínky). Uvádíte, že máte instalované tepelné čerpadlo s ohřevem vody a klasickou fotovoltaickou elektrárnu, kterou již teplou vodu ohříváte. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že pokud jste na tyto systémy čerpal podporu z veřejných prostředků (např. podpora v programu Nová zelená úsporám) na tepelné čerpadlo s ohřevem vody, včetně všech variant fotovoltaických systémů, nelze již dle závazných pokynů poskytnout další podporu v programu NZÚLight. I v případě, že jste podporu nečerpal, vidím využití dotace na FVE pro ohřev vody z programu NZÚLight rovněž jako problematické s ohledem na ustanovení v závazných pokynech 2.3. f): "Podporu nelze poskytnout na opatření, která by snižovala ekologické přínosy těchto opatření,zejména opatření prováděná na stejných konstrukcích nebo s obdobným účelem, např. instalace zdroje pro ohřev vody, termické a fotovoltaické systémy", neboť jak uvádíte, máte již instalovaný fotovoltaický systém, který mimo jiné ohřívá i teplou vodu.