Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.24 / dotaz č. 191388
Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně následující situace. Rodinný dům, má tři podlaží 1.PP, 1.NP a 2.NP. Jelikož je RD ve svažitém terénu 70% podlaží 1.PP je nad terénem. Uvažuje se zateplením obálky budovy, výměny výplní otvorů a instalací FVE s čerpáním dotace z NZU. Je možné čerpat dotaci NZU na zateplení fasády a výměnu výplní otvorů i na podlaží 1.PP které se skládá z (prádelny, kotelny, garáže, technické místnosti a skladu), když je celé podlaží 1.PP vytápěné pomocí deskových otopných těles? Podlaží 1.PP je z 1/2 podsklepené, nachází se tedy ještě nevytápěný prostor pod podlahou, konkrétně pod garáží.

Děkuji
Vážený pane,
dle Vašeho popisu a ve smyslu Závazných pokynů v podprogramu NZU Rodinné domy jsou v oblasti zateplení podporována všechna opatření prováděná na konstrukcích obálky budovy. Obálka budovy je definována, dle předmětných závazných pokynů, jako soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, tj. zjednodušeně tam, kde dochází k tepelné ztrátě - to znamená, že jsou vytápěné. Takováto obálka se poté promítne i do tepelnětechnických a energetických výpočtů. Energetický specialista, který bude zpracovávat Odborný posudek, provede technickou obhlídku celého objektu a stanoví, zda toto Vámi zmiňované podlaží (1.PP) bude zahrnuto do obálky budovy či nikoli. Pokud bude toto podlaží zahrnuto do obálky budovy a energeticky vztažné plochy, tak poté z pohledu Závazných pokynů programu NZU by se i na toto podlaží, resp. jeho obalové konstrukce, vztahovala dotace.

S pozdravem
Ing. Pavel Svoboda
EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk