Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.24 / dotaz č. 191451
Dobrý den,

Uvažujeme o dotaci Nová zelená úsporám - Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč. 

Nyní máme 2 zdroje tepla - kotel na tuhá paliva a plynový kotel (starší než 20 let). Pokud bychom v rámci dotace pořídili Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva (na dřevo), mohl by zůstat funkční i náš (starý) plynový kotel?

Dále bych se chtěla dotázat na problematiku udělení dotace na stejné číslo popisné. Otec je aktuálně ideálním spoluvlastníkem rodinného domu v Moravskoslezském kraji. Druhým ideálním spoluvlastníkem je jeho bratr. Rodinný dům byl před několika týdny rozdělen na dva čísla popisné, protože se plánuje rozdělení spoluvlastnictví domu ke konci roku 2024. 

Každá domácnost má již cca 20 let 2 nezávislé topné systémy. Strýc před několika lety využil kotlíkovou dotaci - výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo. 

Po rozdělení domu na 2 čísla popisná bylo strýci přiděleno nové číslo popisné. My máme staré číslo popisné, na které byla poskytnuta dotace strýci na jeho topný systém. V podmínkách Nové zelené úsporám je uvedeno, že nelze poskytnout dotaci na topný systém, když byla na stejné číslo popisné již dotace k tomuto účelu poskytnuta. Z této dotace však benefitoval pouze strýc. Náš topný systém z ní žádným způsobem nebyl zmodernizován. Můžeme dotaci na výměnu kotle čerpat?

Rodiče byli na krajském pracovišti SFŽP ČR v Ostravě. Bohužel jim paní nedokázala potvrdit, zda má otec na dotaci nárok. Byla bych Vám moc vděčná za sdělení názoru zda otec má či nemá na dotaci nárok.

S pozdravem 
Dobrý den,
informace k dotačnímu programu najdete v Závazných pokynech pro žadatele https://novazelenausporam.cz/dokument/3381.
V rámci podoblasti podpory C.1 – Výměna zdrojů tepla se podpora poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě. U kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za některý ze zdrojů dle tabulky 6 (Závazné pokyny pro žadatele), žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve zněnípozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),
Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných
budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.
Co se týká dotazu ohledně rozděleného domu, doporučuji se obrátit na pracoviště SFŹP do Prahy, zda by byla možnost získání dotace na výměnu zdroje, po uplynnutí doby udržitelnosti.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk