Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.24 / dotaz č. 191469
Dobrý den, rád bych se zeptal na dotaz týkající se Nové zelené úsporám. Klient bude zateplovat rodinný dům (v současnosti stavba pro rekreaci, bude se měnit na objekt k bydlení).
Ve stávajícím stavu je vytápěné přízemí a 1.patro. Na objekt navazuje jednopodlažní nevytápěná přístavba cca 40 m2 - v katastru je zakresleno a její obrys je propojen s objektem. Přístavba navazuje na hlavním objekt 1 rohem. Provozně není propojena s hlavním objektem, vstupuje se z exteriéru.
V navrhovaném stavu by se vytvořilo obytné podkroví a do přístavby by se instalovalo vytápění (v rámci výměny zdroje tepla a otopné soustavy). V navrhovaném stavu by tedy přístavba byla vytápěnou dílnou. Energeticky vztažná plocha bude maximálně 350 m2, objekt bude mít 2 nadzemní podlaží + podkroví, více než polovina podlahové plochy bude odpovídat požadavkům na trvalé bydlení. Lze zahrnout vytápěnou dílnu do obálky budovy resp. lze žádat na zateplení přístavby dotaci? Není nám ze závazných pokynů pro žadatele na 100 % zřejmé. Děkujeme za radu.
Dobrý den,
dle závazných pokynů pro klasický program Nová zelená úsporám (NZU) je v oblasti podpory A podporována výměna výplní otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na OBÁLCE BUDOVY.
Definice obálky budovy je uvedena v kapitole 12 závazných pokynů, kdy tato definice vychází ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, cituji: "obálka budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. Plocha obálky budovy se stanoví z vnějších rozměrů a uvažuje se v energetických výpočtech."
Záleží také jak tento prostor bude navržen v rámci projektové dokumentace pro stavební řízení. Pokud daný prostor bude trvale vytápěn, dalo by se uvažovat o zahrnutí do obálky budovy, nicméně pokud by se jednalo pouze o nějaké nárazové vytápění při občasném využití, tak bych se osobně přikláněl spíše tento prostor nezahrnovat. Toto by měl posoudit a rozhodnout energetický specialista, který je seznámen s projektem, skutečností a bude zpracovávat energetické hodnocení jakožto povinnou přílohu k podání žádosti. V nejasných/nejednoznačných případech bych určitě doporučil projednat postup přímo s pracovníky Státního fondu životního prostředí před zpracováním podkladů.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB