Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.24 / dotaz č. 191589
Dobrý den,
Rád bych si postavil domácí větrnou elektrárnu výkonu 1kW a výšky 6m na svůj pozemek. Umístění by dle projektantů bylo cca 3m od plotu,kde mám souseda, jeho pozemek je stavební a za pár měsíců by měl začít stavět. Byl jsem se již na pár domácích VE podívat a vím, že dělají docela hluk. Zajímalo by mne, jaké musím splňovat podmínky pro stavbu, abych se pak nedostal se sousedem do křížku kvůli hluku, ačkoliv bude stavět až v momentě, kdy už má VE bude stát. Platí pro takovou VE nějaké hlukové limity? A musím mít stavební povolení a souhlas sousedů? Předem díky za odpověď
Dobrý den,
jak první bych doporučil zajít na místní stavební úřad a zde zjistíte, zda-li budou potřeba nějaké dokumenty (každý stavební úřad může požadovat něco jiného).

Pokud nebude stavební úřad nic vyžadovat, pak bych doporučil, nechat si zpracovat minimálně akustickou studii/výpočet. Na zdroje hluku jsou kladeny požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kde je stanoven chráněný venkovní prostor stavby. Hygienický limit chráněného venkovního prostoru stavby je stanoven na 40 dB(A) a měří se 2 metry od budovy. V případě, že se předpokládá zastavěnost vedlejšího pozemku, může být požadavek vztažen na hladinu akustického tlaku na hranici pozemku. Zde ideálně konzultovat také s krajskou hygienickou stanicí, případně si od nich vyžádat stanovisko k realizaci VE (podkladem bude akustická studie/výpočet).

Po realizaci VE bude vhodné, případně i nutné, změřit reálnou hladinu akustického tlaku a splnit předpoklad výpočtu a hygienických předpisů.
Odpovídá:  Ing. Matouš Juráň - EKIS Praha EnergySim tisk