Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.24 / dotaz č. 191798
Dobrý den.
Připravuji stavbu rodinného domu, kde počítám s kvalitním zateplením (ne pasivní), fotovoltaikou (vlastní spotřeba, ohřev vody, přetoky), tepelným čerpadlem pro vytápění a ohřev vody a s rekuperací.
Prosím o sdělení na jaké dotační tituly mohu dosáhnout.
Děkuji a zdravím
Dobrý den pane Emmere,

můžete dosáhnout na Dotaci pro rodinné domy - Nová zelená úsporám standard - Novostavba. Je to dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.
Podmínky k získání dotace:
Žádat může stavebník, a to jednorázovou částku ve výši 535 000,- Kč, je zde kladen důraz na použití obnovitelných zdrojů energie (tedy vše co zmiňujete). Aby byla dotace získána, musí být dosaženo požadovaných technických parametrů, jako je měrná roční potřeba tepla na vytápění, součinitel prostupu tepla výplní otvorů (oken a dveří), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou objektu, a jiné. Dále je podmínkou instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
Maximální velikost novostavby musí být do 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
Podpora se poskytuje pro novostavby, které jsou určeny jen k trvalému bydlení (ne pro rekreaci).

S pozdravem a hezký den

Ing. Pavel Brindza