Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.24 / dotaz č. 192001
Dobrý den,
měl bych dotazy ohledně dotací na výměnu oken.
Jsem vlastníkem domu po dědickém řízení s věcným břemenem na mou matku, která je ve starobním důchodu.
1. tím pádem nemohu žádat o dotaci NZÚ light že?
2. jsem navíc vlastníkem bytu s hypotékou, takže taktéž nemohu žádat ani o NZÚ "oprav dům po babičce", je to tak?
3. pokud budu žádat o dotace ve standartním NZÚ, jak mám postupovat?

Dům je zateplený s vytápěním tepelným čerpadlem, na které byly využity v minulosti dotace z NZÚ.

Předem dekuji za odpověď.
Dobrý den,
1) V programu NZU Light by šlo žádat pokud by vaše matka byla alespoň částečným vlastníkem domu + mít zde trvalé bydliště před 12.9.2022 a zároveň ona a případní další členové domácnosti pobírat starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně či pobírat příspěvek na bydlení. Pokud jste 100% vlastníkem domu vy, tak bohužel nejsou splněny všechny podmínky.

2) Program NZU "oprav dům po babičce" je zaměřen pouze na komplexní zateplení rodinného domu, řekněme do úrovně dnešní novostavby, čili dosáhnout požadovaných parametrů programu pouhou výměnou oken je nereálné. Navíc žadatel nesmí vlastnit jiné objekty k bydlení (dům, byt, členský podíl v družstvu).

3) Ve standartním programu NZU by teoreticky šlo zažádat o dotaci, jelikož se nesledují kritéria jako u výše zmíněných variant NZU, nicméně i zde je nutné dosáhnout určitých úspor, což je nutné prokázat projektovou dokumentací a energetický hodnocením. Je však otázka, zda pouhou výměnou oken splníte podmínky kategorie "dílčí" zateplení, velmi často samotná výměna oken nestačí. Zde je požadavek na dosažení úspory min. 10% u třech sledovaných parametrů. O tomto programu je spíše reálné uvažovat, pokud se plánují alespoň dvě opatření, například výměna oken + zateplení stropu apod. Pak je vyšší jistota, že splníte požadované úspory.

S pozdravem,
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB