Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.24 / dotaz č. 192008
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na dotaci pro výměnu starého kotle.
Co vše je k získání dotace potřeba.
Stávající kotel na pevná paliva z roku 1984 plánujeme vyměnit v RD.
Děkuji
Dobrý den,
pokud vlastníte a provozujete kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, tak lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Podporován je přechod na nový kotel na dřevo či pelety nebo tepelné čerpadlo (TČ), případně kamna na pelety. Nový zdroj musí splnit daná kritéria programu, čili ne každý nový kotel či TČ jsou podporovány.

K podání žádosti (před realizací) pak budou potřeba tyto dokumenty:
- Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu.
- Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva
- Fotodokumentaci stávajícího kotle (viditelné napojení na otopnou soustavu a také na komínové těleso)
K doložení realizace budou potřeba tyto dokumenty:
- Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – závazný vzor zveřejněn na webových stránkách programu
- Fotodokumentaci nového zdroje
- Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – předkládá se pouze v případě nového spalovacího zdroje
- Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího kotle
- Daňové účetní doklady za realizaci opatření – (např. faktury, smlouvy apod.)
- Potvrzení o úhradě – např. výpis z bankovního účtu

Žádost se podává a administruje plně online přes dotační portál AIS SFŽP (návod "jak na to" zde: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/navody/ )

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB