Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.24 / dotaz č. 192410
Dobrý den, pořídil jsem si fotovoltaický ohřev TUV, na který bych chtěl čerpat dotaci z programu NZÚ standard ve výši 45.000,- (zprovozněno 7.4.2024). Během léta ještě budu dům zateplovat a na zateplení bych také chtěl využít dotaci z programu NZÚ. Rád bych proto využil i kombinační bonus za realizaci obou opatření. Abych tento kombinační bonus mohl využít, musím podat jednu žádost až po provedení zateplení, nebo můžu žádat samostatně, tedy nyní pro fotovoltaický ohřev TUV a řekněme na podzim pro zateplení? Pokud budu se společnou žádostí pro obě opatření čekat až do podzimu, nemůže se stát, že dojdou peníze pro fotovoltaický ohřev TUV a já tak na toto opatření dotaci nedostanu, přestože jsem ho již udělal?
Děkuji
Dobrý den,
kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé další opatření. Pokud byste bonus chtěl získat, je nutné v jedné žádosti zažádat o zateplení (oblast podpory A) a solární systém pro ohřev teplé vody (oblast podpory C.2). Žádost můžete podávat i před realizací, v rámci kombinace více opatření můžete tedy žádat o solární systém (ten máte již po realizaci) a zateplení (před realizací). V takovémto případě ale dostanete celkovou dotaci až zrealizujete vše, tedy i ono zateplení. Pokud byste chtěl získat dotaci na solární systém dřív, tak musíte podat žádost samostatně, ale přijdete tím o onen kombinační bonus. Je tedy na vás, která z variant je pro vás výhodnější.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB