Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.4.24 / dotaz č. 192677
Máme rodinný dům s velmi starou střechou, kterou bychom potřebovali zateplit (v létě je pod ní veliké horko a v zimě kolem pod ní táhne a fouká). Bydlí nás zde 9: my manželé důchodci a syn s rodinou, která má 5 nezletilých dětí. Proto prosíme o radu, jestli by pro nás bylo finančně výhodnější požádat o dotaci Nová zelená úsporám (důchodci) nebo Oprav dům po babičce (syn s rodinou).

Moje druhá otázka zní: existuje někdo, kdo by nám žádost zpracoval?

Děkuji za odpověď
Dobrý den, pokud bydlí syn s rodinou s Vámi v jednom RD, tak podle podmínek NZÚ Light 2024 splňujete oprávněnost žadatele pouze v případě že : " Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti buď starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení, jinak by nebylo možné žádat NZÚ -Light. NZÚ -Light je méně administrativně náročná, vyřídit Vám ji zdarma může poradce uvedený na stránkách : https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light
V této dotaci je možné dostat dotaci na kompletní opatření - zateplení střechy maximálně 120 000 Kč, peníze se posílají dopředu na účet žadatele po schválení a doložení všech podkladů ( tj. dokumenty o důchodech, přídavcích na dítě, fotodokumentace, odborný posudek a popř. dokumenty o příspěvku na bydlení, dokument o vedení účtu žadatele). Je nutné si pořádně pročíst závazné pokyny, musí se dodržet minimální tl. izolace střechy 300 mm. Zde nepotřebujete projektovou dokumentaci.
V případě, že nesplňujete podmínky oprávněného žadatele pro NZÚ -Light, je možné podat žádost na klasickou NZÚ pro RD nebo NZÚ " Oprav dům po babičce" - zde ale musíte plnit určité podmínky a zrovna v případě dotace babičky by jste na ně pravděpodobně nedosáhli jen zateplením střechy ( je potřeba dosáhnout určité úrovně průměrného součinitele prostupu tepla, musíte prokázat úsporu energie - celkové dodané a neobnovitelné primární energie - to jsou údaje vyplývající z PENB, který by se na Váš RD musel nechat zpracovat, je potřeba počítat s tím, že musíte mít projektovou dokumentaci na uvažované stavební úpravy. V "babičce " se počítá spíš s komplexním opatřením - zateplením celého domu, ne jen s dílčím opatřením o jakém píšete. Zde by ale byly zajímavé bonusy na děti 50 000 Kč/dítě a na zpracování projektové dokumentace je v této oblasti také 50 000 Kč, možná by stálo za to promyslet, jaká opatření by se ještě mohly udělat, aby jste na babičku dosáhli. Pro Vás by pravděpodobně, pokud neplníte podmínky na NZÚ Light a na babičku byla možná dotace na dílčí nebo základní opatření - dotace NZÚ -RD, zde je dotace 600-800 Kč/m2 zateplované plochy+ 25 000 Kč na projektovou dokumentaci, ale není tady bonus na dítě a dotace se vyplácí až po realizaci, je ale potřeba promyslet, zda by náklady na podklady k podání žádosti o dotaci nebyly příliš vysoké vzhledem k možné výši dotace ( jaká bude zateplovaná plocha střechy? Musíte mít zpracovaný projekt, energetické hodnocení, které obsahuje i PENB pro starý a nový stav a někdo by Vám žádost pravděpodobně ještě musel vyřídit). Podrobnější informace o všech dotačních titulech pro rodinné domy najdete na stránkách https://novazelenausporam.cz. S pozdravem Kostelníková.
Odpovídá:  Ing. arch. Pavlína Kostelníková - M-EKIS 3M65 Brno, Ing. arch. Pavlína Kostelníková tisk