Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.4.24 / dotaz č. 193101
Dobrý den, prosím o výpočet spalinové cesty pro plynový zásobníkový ohřívač Quantum (jm. výkon 4,3 kW, teplota spalin 125°C, hmotnostní průtok spalin 4,6 g/s, požadavek na tah 15 Pa. Přívod vzduchu do místnosti kanálem 150x150. Kouřovod DN 80 mm (v=0,7 m, rd=1 m). Flexi nerezová vložka DN 120 mm ve zděném komínu 150 mm. ÚV=10 m, nad střechou 1 m, v nevytápěném prostoru 3 m. Bez stříšky.
Orientační výpočet byl zpracován pro stávající komín, opatřený flexibilní nerezovou vložkou DN 120 mm (orientační tepelný odpor komínové konstrukce 0,22 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu do místnosti, ve které je umístěn spotřebič, řešen kanálem o rozměru 150x150 mm. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 120 mm (dle požadavku tazatele). Do komínu je připojen plynový zásobníkový ohřívač vody QUANTUM Q7WU-20-KMZ/E o jmenovitém výkonu 4,3 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 125°C, hmotnostní průtok spalin 4,6 g/s a požadavek na tah 15 Pa.
Ve výpočtu je počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 30°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda jsou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 10 m.
Výpočtově, při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi komínu DN 120, při účinné výšce 10 m nejsou podmínky výpočtu splněny. Tlaková podmínka není splněna o 0,8 Pa. Teplotní podmínka není splněna o 12,6°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,44 m/s.
Celkové posouzení spalinové cesty je v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS tisk