Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.24 / dotaz č. 195056
Dobrý den,

ráda bych se zeptala na využití dotace na okna v domě na Praze 4. Případně, na jaké další dotace bychom měli nárok?

Děkuji. L.Hanyšová, 732 822 556
Dobrý den,

otázka je to poměrně obecná, tak popíši příslušné možnosti a pakliže by to nebylo dostatečné, tak se mi můžete ozvat a domluvíme se na osobní konzultaci. Kontakt na mě naleznete v seznamu středisek EKIS na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS po zadání města Praha.

Předpokládám, že by se jednalo o rodinný či bytový dům. Pro tyto typy objektů je vypsán dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ). Dotace na výměnu oken je měrná, vázaná na m2 okna a dle dosažené úrovně se dotace pohybuje od 2 200 Kč/m2 do 4 900 Kč/m2 okna a to maximálně 50 % ze způsobilých výdajů. Dosažená úroveň je odvislá na splnění stanovených dílčích požadavků a příslušných úspor při porovnání současného stavu a stavu po realizaci opatření (např. po výměně oken). Samotný součinitel prostupu tepla musí být nejvýše Uw = 0,9 W/(m2K) pro standardizované rozměry dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, což odpovídá oknům s tepelněizolačním trojsklem. Dále do vyhodnocení promlouvá, zda se jedná o památkově chráněnou budovu či nikoli, pro které je stanovená jistá úleva. Splnění příslušných požadavků se dokládá odborným posudkem, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení zpracovaného energetickým specialistou.

V NZÚ pro rodinné a bytové domy je paleta dotačně podpořitelných opatření poměrně široká. V rámci oblasti A - zateplení, do které spadá mj. i výměna oken lze dále žádat na zateplení konstrukcí obálky budovy (obvodové stěny, střecha, podlaha nad venkovním prostorem, konstrukce k nevytápěným prostorům, výměna vchodových dveří, konstrukce k zemině,...). Dále je dotace stanovena pro:

- výměnu neekologických zdrojů za zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, napojení na CZT a kogenerační jednotky
- systémy pro ohřev teplé vody (solární termické či fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla)
- fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie
- systémy pro větrání se zpětným získáváním tepla
- systémy pro využití tepla z odpadní vody
- realizaci zelených střech
- systémy pro využití a akumulaci dešťových vod
- instalace dobíjecích stanic

Jak jsem uvedl v úvodu, tak se na mě můžete obrátit a rád Vám v rámci osobní konzultace poskytnu bližší informace. Bližší informace dále lze můžete naleznout v Závazných pokynech NZÚ, které jsou ke stažení na https://novazelenausporam.cz/dokumenty/.

Přeji pěkný den
Jan Kinzel