Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.24 / dotaz č. 195057
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na využití dotace na okna v domě na Praze 4. Případně, na jaké další dotace bychom měli nárok?
Dobrý den,
z dotazu není jasné, zda se jedná o bytový dům nebo rodinný dům. Dotace na výměnu oken je možné získat z programu Nová zelená úsporám. U rodinného domu i bytového domu se jedná o dílčí opatření, kde je potřeba splnit požadované parametry:
Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy ≤ 0,6 * UR,j / fR,
Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ≥ 10 %,
Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok ≥ 10 %,
Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok ≥ 10 %
Výše podpory na toto dílčí opatření je 2 200 Kč/m2.

Pokud plníte podmínky NZÚ Light, můžete žádat podporu na výměnu oken v rámci tohoto programu. Podpořeny jsou okna se součinitelem prostupu tepla Uw nižším než 0,9 W/m2K. Zde je podpora 12 000 kč na jeden kus výplně, až 150 000 Kč.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk