Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.5.24 / dotaz č. 195164
Dobrý den, mám elektroinstalační firmu a zákazníci mne oslovují se zájmem o ohřev TUV pomocí FVE. Mám několik provedených realizací , ale vždy bez žádosti o dotaci. Má otázka zní, zda mohu provádět realizace u kterých bude zákazník žádat o dotaci NZU. Pokud ano, jaké musím doložit doklady jako firma aby zákazník neměl problém při schválení dotace.
Děkuji.
Dobrý den, předpokládám že se jedná o programu Nová zelená úsporám light pro nízkopříjmové domácnosti. Pokud provádíte realizace ve shodě s podmínkami tohoto programu, tak není problém, aby žadatel i zpětně požádal o dotaci (způsobilé výdaje jsou od 12.9.2022).
Požadované technické parametry systémy jsou uvedeny na str. 8 a 9:
https://novazelenausporam.cz/dokument/3060
Realizace musí být z Vaší strany potvrzena na formuláři zpráva o instalaci obnovitelných zdrojů energie a to oprávněnou osobou - Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H).
https://novazelenausporam.cz/dokument/3335
Součástí povinných a předkládaných dokumentů je revize a samozřejmě i daňové doklady k zakázce. Někdy je dobré pořídit při realizaci i fotodokumentaci (hůře přístupné / špatně viditelné střešní instalace)

Bezplatnou dotační asistenci včetně pomoci s podáním žádosti zajišťuje poradenská síť EKIS a MAS středisek, doporučuji odkazovat žadatele na nejbližší poradce viz:
https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/
Ti v prvním kroku ještě posoudí způsobilost žadatele (vlastnictví, trvalý pobyt, příjem důchodu atd.)