Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.5.24 / dotaz č. 195801
Dobrý den, pro mé rodiče, kteří splňují všechny podmínky pro čerpání dotace NZÚ light, plánujeme instalaci fotovoltaického ohřevu TUV. Jednou z podmínek dotace je zajištění automatického připojení bivalentního zdroje ohřevu vody v období, kdy solární fotovoltaický systém nedokáže zajistit ohřev vody na minimální nastavenou úroveň teploty vody. Prosím Vás, splní tuto podmínku zásobníkový ohřívač vody Dražice - OKCE 2/2 kW, který má dvě topná tělesa a pro každé samostatný termostat? Jedno topné těleso by bylo připojeno k fotovoltaice (k výstupu z MPPT regulátoru) a jeho termostat by byl nastaven na nejvyšší možnou teplotu, např. 70 st. Druhé topné těleso by bylo připojeno k distribuční síti a jeho termostat by byl nastaven na určitou komfortní teplotu, např. 45 st. V případě, že by nebyla dostatečná energie z fotovoltaiky, byla by voda v bojleru automaticky dohřáta ze sítě na nastavenou komfortní teplotu.
Děkuji za odpověď
Dobrý den,
ano tato vámi popsaná varianta je v pořádku co se týče podmínek programu NZU Light. V závazných pokynech je ještě uvedena podmínka, kdy povinnou součástí systému musí být ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače. Pravidla pro dodávku teplé vody jsou uvedeny ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Vyhláška uvádí, že teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C. Při riziku nedodržení limitů dle vyhlášky by měla být zajištěna ochrana, např. termostatický směšovací ventil nebo v případě dostatečného objemu zásobníku omezením max. teploty vody provozním termostatem dle maximální povolené teplotu na výtoku.
Zároveň je požadavek na objem zásobníku, kdy minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody, ohřívaného FV systémem, vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému je 45 litrů / kWp.
Splnění všech podmínek programu by měla zaručit instalační firma/osoba, která vám vystaví Zprávu o instalaci OZE, která je povinnou přílohou pro získání dotace.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB