Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.1.11 / dotaz č. 25350
Dobry den.chcel by som sa spytat na najefektivnejsie vykurovanie +ohrev vody alebo ake tepelne cerpadlo zvolit, mne by vyhovovalo vzduch vzduch, pocul som aj o plynovom.Ake vetranie?Ake hrubky obvodovych stien by boli idealne spolu z izolaciou nobasil.Aku hrubku izolacie strechy.Aku hrubku izolacie polystyren zvolit pri spodnej deke.Ake ramy na okna a vyklady zvolit.Ake skla dvoj-trojskla U=0,8-0,5Wm2k? pouzit pri stavbe polyfunkcnej budovy aby sme ju dostali medzi Nizkoenergeticke.Budova o rozmeroch 60×20m skeletova stavba 40ks stlpov dole a 40ks hore, prizemie a 1.poschodie.Z lavej a zadnej strany obvodove mury z 38cm hr.tehly dierovana+10cm Nobasil a 18ks.plast.okien o rozmeroch 2×2m.a 18 ks plast,okien orozmeroch 1,0×0,5m,Zo zadu dvoje dvere a 8ks okien o rozmeroch 0,6×0,5m.Z lavej 60m dlhej vychodnej strany stoji 8m od stavby 5.posch.cinziak ktori dost tieni.Z predu zo severnej strany je 6 vykladov o rozmeroch 6,0×2,85m v jednom z nich su dvere 2×2m sklenne zasuvaju sa do stran. Z pravej zap. strany bude 16ks vykladov o velkosti 6,0×2,8m .Svetla vyska spod.podlazia je 3,0m.vrchneho podlazia 2.85m.Vyska plochej strechy z prava 185cm do lava 51cm.z trapezoveho plechu zateplena nobasilom ,Vyska celej stavby z prava 8,740m do lava8,310m. Na spodnom podlazi by mohlo byt 6.predajni kazda okolo 150m2 predelene sklennymi prieckami.+toalety,satne,kuchynka, sprchy, kotolna 150m2, chodba a schodisko 150m2.Vrchne podlazie 4.predajne kazda okolo 150m2 predelene sklennymi prieckami a 7.kancelarii kazda okolo 50m2,+toalety sprchy, satna chodba.Spodna deka na terene zateplena 5cm polystyrenom. Dakujem! s pozdravom


Vážený p. Navrátile,

při projektovém návrhu NED nebo PD je třeba respektovat níže uvedená doporučení a požadavky:

Mezinárodně uznávanými požadavky je dodržení následujících tří základních parametrů:
• Maximální roční měrná potřeba tepla na vytápění pasivního domu nepřekročí 15 kWh/(m2a), u nízkoenergetického domu 50 kWh/(m2a).
• Celková průvzdušnost n50 měřena testem neprůvzdušnosti nepřekročí 0,6 h-1 (pro srovnání u nízkoenergetického domu 1,0 h-1).
• Maximální roční celková měrná potřeba primární energie pasivního domu (vytápění, teplá voda, pomocná energie, domácí spotřebiče, osvětlení) nepřekročí 120 kWh/(m2a).
K zajištění výše uvedených tří základních parametrů se navrhování pasivních domů řídí následujícími pravidly (uvedenými na příkladě rodinného domu):
• První zásadou je správné umístění stavby na pozemku. Ideální situování je u severní a východní hranice parcely, tak aby jižní a případně i západní průčelí bylo plně přístupno a vystaveno solárním ziskům. Odstup zajišťuje, že ani další následnou činností souseda, například výsadbou zeleně, realizací nástavby, nebude snížena projektovaná intenzita slunečního záření.
• Cílem je co nejkompaktnější, jednoduchý tvar domu, bez zbytečných výstupků. Co nejmenší povrch pláště vůči obestavěnému objemu, A/V. Z tohoto pohledu ideální koule je nerealizovatelná, krychle dispozičně nepraktická. Ustálená podoba je ve formě ležatého kvádru delší stranou orientovaného k jihu. Střecha je optimálně plochá, nebo pultová.
• Dispozice je tepelně zónovaná ve vztahu ke světovým stranám. Obytné místnosti jsou orientovány na osluněné strany, vstupní partie, komunikace, šatny a úložné prostory na stranu odvrácenou. „Mokré" provozy jsou soustředěny nad sebou, pokud možno na jednu stoupačku. Doplňkové prostory, garáž, zimní zahrada, suterén jsou od domu tepelně odděleny. Nutností je zádveří.
• Pasivní domy mají důsledně vyloučeny tepelné mosty, tím i náročnější konstrukční detaily. Předpokladem správného řešení je zpracování „knihy konstrukčních detailů" alespoň v měřítku 1/10 a zapojení specialisty na tepelnou techniku již v úrovni studie.
• Hodnoty součinitelů prostupu tepla obvodových konstrukcí nesmí překračovat 0,15 W . m-2 . K-1, u střechy 0,10 W .m-2 . K-1, okna mají mít výsledný součinitel prostupu tepla max. ve výši 0,8 W . m-2 . K-1. Jsou zasklená trojsklem, nebo navržena jako špaletová.
• Důležitý je podíl plochy oken ku ochlazované obálce domu. Až 40% tepelných ztrát je realizováno výplněmi otvorů. Plochou oken neplýtváme, pro normové oslunění a osvětlení stačí obvykle u obytné místnosti poměr 1/6. Rozměry a plochu oken optimalizujeme vůči světovým stranám. Redukujeme otevíravé části s přihlédnutím k čistitelnosti oken. Klíčové je správné zabudování do konstrukce obvodového pláště - poloha oken v rovině tepelné obálky, dodržení technologické káně, umožnění dilatace okna v konstrukci.
• V podlahách na terénu je obvykle 300 mm tepelné izolace. Ve stěnách je v závislosti na technologii aplikováno cca 300 - 400 mm, v střešní konstrukci 500 - 600 mm tepelné izolace.
• U takto kvalitně zateplených domů začínají hrát mimořádně významnou a pozitivní roli vnitřní tepelné zisky (například svíčka 30W, žárovka 100W, člověk 100W, stolní PC 150 W). Další teplo generuje lednička, myčka, pračka, plazmová televize (až 300 W).
• Nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy pouze systémem nuceného větrání s rekuperací tepla, (s účinností vyšší než 75%) z odváděného vzduchu a malým zařízením pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot.
• Pasivní dům musí být prakticky vzduchotěsný, a to po celou dobu životnosti stavby (celková neprůvzdušnost n50 < 0,6 h-1). I obvyklé ventilační průduchy pro kuchyňskou digestoř, spíž, krb, nebo garáž způsobují dramatické tepelné ztráty. Požadavek vzduchotěsnosti splňuje u zděných konstrukcí oboustranně omítané zdivo, u ostatních konstrukcí správně navržená a provedená parotěsná rovina. Relativní vzduchotěsnost se prokazuje testem.
• V pasivním domě je žádoucí používat pouze vysoce úsporné elektrospotřebiče, tím lze snížit spotřebu elektrické energie až o 50%. To znamená spotřebiče označené na energetickém štítku písmenem „A".

Dále uvádím Tab., ve kterých jsou zobrazeny hodnoty pro jednotlivé konstrukce a části obálky budovy tak, jak byly publikovány v časopise „Tepelná ochrana budov, 3/2009, Ing. Jiří Šála“. Tyto hodnoty se pravděpodobně objeví v připravované revizi ČSN 730540. Dále doporučuji se řídit pravidly a požadavky stanovenými v TNI 73 0329 (07/20101) a TNI 730329 (07/2010) a nutné je také provést hodnocení podle vyhl. č. 148/2007 Sb.

Poz.: Protože Tab. nelze vložit do internetové odpovědi zasílám Vám je přímo na Vaši e-mailovou adresu.

Respektováním výše uvedených požadavků je dám předpoklad, že provedené hodnocení podle TNI 730330 nebo podle metodiky Passivhaus Projektierung Paket (PHPP) bude dům zařazen do některé z kategorií NED nebo PD.

S pozdravem
Ing. Michal Doležal
ENERGO-ENVI s.r.o.

*Go040111*
Odpovídá:  Ing. Michal Doležal* - EKIS Praha Energo-Envi tisk