Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.11 / dotaz č. 25359
Dobrý den, dovolte abych Vás požádal o informaci k projektu EFEKT 2011. Chystám se rekontruovat MVE o 18kW Janovice u Rýmařova. Jde o historický objekt, původní MVE je postavena v 1910. Součástí MVE je historický objekt, který bude využíván pro semináře, prezentace k technologiím MVE. Součástí objektu bude jak ubytování pro max. 10 osob tak přednášková audiovizuální místnost s historií rozvoje MVE. Předpokládané investice:
1) výměna technologie a zprovoznění MVE do 2-2,3 mil Kč
2) realizace přednáškové místností včetně stálé expozice do 2 mil. Kč
3) stavební rekonstrukce objektu MVE a sousední budovy je fakticky hotova a provedena z vlastních zdrojů.


Zajímá mě, zda je projekt EFEKT2011 určen pro takovýto záměr a zda lze doporučit firmu, poradce nebo využít Vaše služby pro přípravu žádosti o dotaci.

Děkuji
Zdravím
program MPO Efekt 2011 je zaměřen zejména na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů.

Proto z něj lze žádat v rámci aktivity A3 o dotaci ( max 40% ze způsobilých výdajů a to max 3 mil Kč) na rekonstrukci MVE a to jak technického zařízení MVE tak případně také na rekonstrukci či úpravu jezu. Provoz zrekonstruované MVE musí být zautomatizován, je předepsána minimální dosahovaná účinnost nové ( 85 % ) nebo renovované turbíny ( 75%). Hodnotícím kriteriem je množství vyrobené energie a také doba návratnosti investice, preferovány budou také ekologické aspekty MVE -tj. např. migrace živočichů, zachování minimálního zůstakového průtoku.
Uzávěrka podání žádostí je již do 28.2.2011

Vrámci aktivity D1 lze žádat o dotaci na organizování výstav, krzů seminářů a konferencí zaměřených také na využití obnovitelných zdrojů -tj. také MVE podle Vašeho záměru. Dotace ale nesmí být využita na zřízení ani vybavení těchto přednáškových či výstavních prostorů.

Podrobnosti k Programu EFEKT 2011 najdete na adrese https://www.mpo-efekt.cz , kde najdete také seznam poradenských středisek EKIS případně auditorů, kteří spolupracují při zpracování žádosti.

Skrott


*Op050111*
Odpovídá:  Ing. Jiří Skrott* - EKIS Zábřeh tisk