Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.1.11 / dotaz č. 25384
Dobrý den,
v roce 2006 jsme stavěli nový samostatně stojící RD a nechali jsme si zpracovat vodo topo - vytápění kompletně od jedné jediné firmy. Celé 4 roky zjišťujeme nedostatky a chyby v realizaci a zároveň platíme horentní sumy za elektřinu. Situaci už přestáváme zvládat, poradíte nám, na koho bychom se měli obrátit, aby nám spolehlivě zmapoval skutečný stav a závady na celé otopné soustavě (elektro+solární panely, podlahové vytápění) a poradil další postup - co vyměnit, předělat apod.?
Předem Vám za odpověď moc děkuji
Dobrý den,
výběr prováděcí firmy je individuální záležitostí investora a je patrné, že jste pravděpodobně neměli šťastnou ruku, ale na základě uváděných indicií je to pouze moje spekulace.
Pokud byla pro Vámi uváděné profese zpracovaná projektová dokumentace, pak by se mělo začít o ní. Poskytnout podklady „nezávislému“ projektantovi nebo projektantům jednotlivých profesí, aby zhodnotili technické podklady, zda v nich nedošlo k chybě. Pokud nebudou shledány zásadní nedostatky v technickém řešení, pak bude pravděpodobně problém v samotném provedení.
Pokud projektová dokumentace zpracovaná nebyla a prováděcí firma provedla instalace dle vlastního uvážení a „zkušeností“, pak může nastat situace, že nikdo nebude schopen stanovit jednoznačnou příčinu závady. Důvodem bude skutečnost, že u zakrytých instalací (např. podlahové vytápění, rozvody zakryté v konstrukcích apod.) nebude možno ověřit skutečné technické řešení. K této situaci může dojít i v případě, že projektová dokumentace byla zpracovaná, ale dodavatel provedl změny a odchylky od projektu bez vědomí investora a tyto změny nejdou ani v denníku nebo v jiných záznamech o stavbě.
Běžně dodavatel ručí za dílo 60 měsíců, proto doporučuji pročíst smlouvu o dodávce a pokud je to možné, požadovat odstranění těchto závad v rámci reklamace v záruční době.
Bylo by vhodné domluvit návštěvu „nezávislého“ projektanta topení, ZTI apod. (pro výběr je možno využít internetu) ve vašem domě a všechny problémy s provozem objektu s ním konzultovat. Nedá se vyloučit, že bude možno jednoznačně stanovit příčiny problémů. Následovat by mělo stanovení zásadních postupů a návrhů, které problémy odstraní nebo alespoň minimalizují jejich negativní vlivy).
U plateb za dodávku elektrické energie je vhodné charakterizovat (alespoň) orientačně, jakou měrou se na celkové spotřebě podílejí jednotlivé provozní vlivy v objektu (osvětlení, vaření, ohřev TUV, vytápění, pomocná zařízení atd.). Pak je možné se zaměřit na konkrétní oblast a případně provést úpravy vedoucí k redukci spotřeby (např. regulace vytápění, časově omezený provoz oběhového čerpadla u okruhu TUV……..).
Bura

*Go011711*
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
Téma:  Ostatní
tisk