Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.1.11 / dotaz č. 25399
Dobrý den chtěl bych se zeptat stavíme RD z Ytong-Theta tl. zdiva 500mm. Okna budu mít dřevěná ,trojsklo , prostup tepla je 0,75 . V podlaze izolaci polystyren tl. 15cm a teď řeším kolik cm tloušťky izolace střechy použít. Chtěl bych dát 26cm Isover Uniroll Profi ale říkám si jestli by to nechtělo i víc. Děkuji
Pane pokud stavíte podle projektové dokumentace měly by všechny konstrukce odpovídat normě ČSN 73 0540-2:2007 tepelná ochrana budov. V případě jakékoliv změny materiálu, tloušťky materiálu, tak to konzultujte s projektantem, který Vám vypracoval projektovou dokumentaci a provede nový výpočet . Výše uvedená norma stanovuje požadavky na Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí tak, aby splňovaly součinitele prostupu tepla U minimálně POŽADOVANÉ. Dále tato norma stanovuje DOPORUČENÝ součinitel prostupu tepla, který „vylepšuje“ vlastnosti konstrukce proti požadované hodnotě o 25 %. Posouzení pro 26cm Isover Uniroll Profi provést na základě údajů o skladbě konstrukce střechy. Střecha plochá a šikmá do 45° včetně má požadovaný součinitel prostupu U= 0,24 W/m2K a doporučený součinitel prostupu 0,16 W/m2K. Nezapomente na instalaci parotěsné folie.

Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda
12.1.2011

*Go011711*
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda* - tisk