Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.1.11 / dotaz č. 25428
Dobrý den,
jaké hodnoty prostupu tepla se mají dodržet při rekonstrukci průmyslového objektu? Výrobní hala má cca 4000m2. Bude se dávat celý nový obvodový plášť, bude proveden nový střešní plášť i se světlíky. Musím se při návrhu tloušťek izolací řídit tabulkou z ČSN 73 0540-2, nebo existují hodnoty pro rekonstrukci výrobních hal. Návrhová vnitřní teplota bude stejná jako pro hodnoty v tabulce, tzn. 20°C.
Dobrý den,
ano vzhledem k tomu, že převažující vnitřní prostorová teplota bude 20°C je nutné dodržet pro dotčené konstrukce hodnoty uvedené v ČSN 73 0540-2:2007, kde jsou uvedeny hodnoty požadované (nutné pro stavební povolení) a doporučené (obvykle nutné pro získání dotace). Je vhodné si nechat zpracovat energetický audit se zaměřením na optimalizaci energetické náročnosti.

*Go011711*
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný* - EKIS Brno, Energ-servis tisk