Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.1.11 / dotaz č. 25429
Hezký den,
prosím o informaci, na koho se obrátit ve věci zpracování studie proveditelnosti
na opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát a energetické náročnosti rodinného domku.
Jedná se o stavbu z roku 1929, vyšší tepelné ztráty.
Detailní informace o objektu bych poskytla zpracovateli studie.
Děkuji moc.
Vážená paní,
pro Vás by asi byla nejvhodnější tzv. energeticko-ekonomická optimalizace, kterou Vám můžeme zpracovat. Takováto komplexní optimalizační studie rodinného domu zvažuje a porovnává kromě 3 variant konstrukčních také cca 4 varianty způsobu vytápění a přípravy teplé vody. Konkrétní varianty se domlouvají dle přání investora a možností vlastního projektu. Celkem tedy získáte 12 variant, u každé z nich uvidíte investiční náklady a následné provozní náklady v rozdělení vytápění - teplá voda - elektřina. Další významnou informací jsou údaje o nutných reinvesticích do vybraného řešení v průběhu času a o jeho životnosti. Doplňujícími údaji jsou komentáře k rizikům a nevýhodám každého z možných řešení. Na základě takovéhoto komplexního pohledu je pak možné se rozhodnout jak postupovat.
Při zpracování studie je třeba vstupní konzultace, během které zjišťujeme Vaše představy o provozu objektu, uživatelské nároky, apod. Po zpracováni obdržíte písemný vystup (cca 50 - 60 stran) a výsledky Vám podrobně vysvětlíme v rámci výstupni konzultace. Základní cena této komplexní studie pro běžný rodinný dům je 20 tisíc bez DPH a její zpracování trvá cca měsíc od podpisu smlouvy o dílo, zaplacení zálohy ve výši 50 % a předání kompletní stavební dokumentace. Cena může být podle složitosti upravena. Zároveň je možné zpracovat jen některou část studie, toto
lze dohodnout při vstupní konzultaci.
Samozřejmě také můžete využít naši poradenskou službu EKIS a domluvit si bezplatnou hodinovou konzultaci s jedním z našich odborníků. Konzultace probíhají vždy v pondělí a středu v odpoledních hodinách. Nutné je termín předem domluvit (telefonický kontakt je uveden níže). V rámci této konzultace se však žádné výpočty ani komplikovaná hodnocení neprovádějí. Každopádně by to mohl být dobrý začátek, na jehož základě lze určit, jaká opatření jsou reálná a případně se dohodnout s konzultantem na dalším postupu - vypracování studie.


S pozdravem Mgr.Macholda a Mgr.K.Murtinger

Pokud chcete získat základní informace o tom co je u vás přichází v úvahu můžete mi zavolat na t.603731139. Já jsem už na svém rodiném domě z roku 1936 v praxi vyzkoušel většinu možností.
K.Murtinger

*Go011711*
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Ostatní
tisk