Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.1.11 / dotaz č. 25434
Dobrý den,
zvažuji zateplení obvodových stěn starého domu,kde byla již vyměněna okna. Dům má půdorys ca. 17x10m, v polovině je rozdělený na dvě nezávislé bytové jednotky z čehož druhá jednotka obsahuje podkrovní byt (ve stropu 18cm minerální vaty)- 4x okna velux 90x140cm. V přízemí je ca. 70cm zdivo (kombinace kamenu a plných cihel). V podkroví je obvodová zeď z plných cihel o tlouštce ca. 40cm. Zde je stěna studená a v rozích občas vlhne zeď a vznikají plísně.
Zvažuji zateplení 10cm minerální vatou s ohledem na zapuštění oken (estetické důvody - utopení uken). I Při zateplení vatou se obávám vlhnutí zdi (rosný bod). Z tohoto důvodu zvažuji i větranou fasádu. Předpokládám úplné odstranění původní fasády.


Dobrý den, problém vlhkosti spočívá především ve větrání vnitřního prostoru - bytu. Díky novým oknům, která jsou velmi těsná a infiltrace ostatními otvory je velmi malá způsobuje, že v bytech při malém větrání dochází k vyšší vlhkosti a ta se na chladných místech sráží. Vznikají vlhké skvrny na zdivu, které mohou vést při dlouhodobějším působení až k plísním. Toto je povinná daň těsným oknům. Časté krátkodobé intenzivní větrání do místností přinese čerstvý vzduch a prostředí významně neochladí. Dalším řešením je nucené větrání, které se obtížněji realizuje ve starém domě. Při rekonstrukcích je to velmi vhodná forma vylepšení sloužící k zabudování rekuperace tepla a tudíž i k snižování spotřeby tepla.
Zateplením objektu zvýšíte povrchovou teplotu stěn v místnosti a tak vlhká místa a následně plísně budou částečně potlačeny. Zásada větrání je platná pro zateplený a nezateplený dům, mění se pouze frekvence a intenzita větrání.
Zateplení objektu je jistě vhodné, ale nevím zda starému domu dát zcela nový tvar popř. design? Ozdobné římsy apod. umožňují současné technologie vytvořit tak, že jsou od původních k nerozeznání. Dále se domnívám, že 18cm izolace ve stropu je málo a určitě bych tloušťku zvětšil na cca 25cm.

*Go011711*
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven tisk