Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.1.11 / dotaz č. 25454
Dobrý den,

obracím se na vás s žádostí o poskytnutí informací k diplomové práci na téma Využití alternativních zdrojů v jihočeském regionu..
Vedoucím práce je doc.Cudlínová z JČU, která mě na vás odkázala.

Byly by pro mě dostupné informace, kde jsou uvedeny aplikace alternativních zdrojů energie pro venkov a město v jihočeském regionu? Zajímal by mě např. rozdíl, jak využívají/využili obce podporu na obnovitelnou energii s porovnáním s městem, jaký je aktuální stav?

Předem děkuji za cenné informace

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Takovými statistikami se naše poradenské sdružení nezabývá, osobně nemám zdaleka přehled o všech realizovaných akcích tohoto typu. Pokud máte na mysli podpory pro obce a města, snad by se nějaké informace získaly v podkladech a vyhodnoceních dotačních programů určených pro tyto subjekty. Jedná se o programy Efekt (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Operační program životní prostředí (SFŽP) a možná snad i program Panel (SFRB) nebo Program rozvoje venkova (ZIF).
Pokud by šlo o seznamy realizací a provedených akcí, jsou jednak katalogy OZE, nebo se lze obrátit na profesní organizace. Například Biom (bioplynové stanice), Teplárenské sdružení České republiky (využití OZE ve výtopnách), Solární liga apod.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

*Op200111*