Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.1.11 / dotaz č. 25486
Dobrý den,
rád bych se touto cestou obrátil na pana Ing. Romana Šubrta s dotazem na možnou spolupráci při řešení jednoho problému, který je předmětem soudního sporu. Jde o netěsnící okna v bytě, která pronajímatel nechce vyměnit za nová. Žalobu podal nájemce bytu a v současností je jednání přerušeno po dohodě obou stran. Již před rokem provedený státní dozor konstatoval, že okna nejsou v havarijním stavu, ale doporučil je vyměnit vzhledem k jejich stavu. Soud, aby mohl rozhodnout, by si musel nechat vypracovat od soudního znalce posudek na okna. Pronajímatel se brání výměně poukazem na subjektivní názor nájemce a tvrdí, že okna jsou funkční. Myslím, že použití termokamery vč. vyhodnocení získaných údajů by bylo objektivním důkazem v tomto sporu.
Proto mne zajímá, zda lze takto získat autorizovaný posudek a asi v jaké cenové úrovni. Jedná se o čtyři třídílná okna a dům je v Týně nad Vltavou.

Děkuji předem za odpověď.
Vážený pane, děkuji za dotaz, a odpovídám na něj s velkými rozpaky. Tento server totiž slouží pro bezplatnou a nezávislou poradenskou činnost, váš dotaz je velice konkrétní a požadujete sdělit cenovou nabídku. Nicméně pokusím se odpovědět nejprve v obecné rovině a později to budu konkretizovat.
Termovize jako taková snímá emitovanou tepelnou energii v určitém vlnovém spektru - není tedy objektivní měřící prvek, ale pouze nástrojem pro diagnostiku. Na základě termovizního měření lze tudíž udělat posudek, který z termovizního měření může vycházet při znalosti problematiky šíření tepla a termovizní techniky (toto bohužel mnoho lidí nezná a domnívá se, že barevný obrázek - termogram - je dostatečně vypovídající).
Tepelně technické vlastnosti oken jsou poměrně dobře znýmy a lze je posoudit pouze od pohledu na okno, pouze velikost infiltrace je možné měřit - toto se však měří blower door testem. Lze tedy konstatovat, že termokamera pro posouzení starých oken je nevhodná (jiná situace je, pokud se váhá, jaké jsou vlastnosti skla či jak je okno osazeno).
Dle mého názoru je pro rozhodnutí, zda je okno nutné vyměnit rozhodující statický důvod. Je tedy nutné posoudit zejména kvalitu závěsů, kvalitu upevnění okna, kvalitu konstrukčního materiálu, ze kterého je vyrobeno okenní křídlo a okenní rám a uchycení zasklení.
Posuzování okna z hlediska tepelně izolačního je dle mého soudu nerelevantní, neboť nikde není řečeno jaké požadavky musí splňovat již postavená stavba.
Nyní konkrétně:
Cenu posudku odhaduji na 6 000 Kč.
Zdraví
Roman Šubrt

*Op200111*
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
Téma:  Ostatní
tisk