Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.11 / dotaz č. 25488
Dotaz:

Dovoluji si Vás poprosit o Vaše stanovisko k níže uvedenému zákonu novela zákona 180/2005(přechodná ustanovení ods.2).

Protože:
Není mi jasné co znamená zdroj uvedený do provozu a není připojen k distr.síti.
Co musí splnit postavená výrobna aby byla uvedena do provozu i když nebude připojena k síti.

Mám kladné vyjádření od čez distribuce na připojení výrobny 450 kW, ale termín připojení mám až leden 2012, jestliže připojím výrobnu až 1/2012 dostanu podporu?
novela zákona 180/2005(přechodná ustanovení ods.2).ze 3.11.2010

Vážený pane,
zdrojem uvedeným do provozu a NEpřipojeným k distribuční síti se rozumí zdroj, který dodává elektřinu pro vlastní spotřebu provozovatele. Takový zdroj BYLO možno provozovat v režimu zelených bonusů. Od 1. ledna. 2011 (po novele zákona o OZE) už to možné není, protože podpora se vztahuje jen na "výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených do elektrizační soustavy České republiky" - viz §3 odst. 1 zák. 180/2005 Sb.

Nepíšete. o jaký typ zdroje jde. Pokud by šlo o fotovoltaickou elektrárnu, kterou připojíte k síti po 1. březnu 2011 už máte nárok na podporu jen v případě, že jde o výrobnu do 30 kW a elektrárna je umístěna na budově viz §3 odst. 5 zák. 180/2005 Sb.

Pokud k síti připojíte k síti jiný obnovitelný zdroj v lednu 2012, budete mít nárok na podporu ve výši, kterou určí ERÚ pro rok 2012.

Případné další dotazy směřujte na Energetický regulační úřad, který je kompetentní vydávat stanoviska k zákonu 180/2005 Sb.

Přeji hodně úspěchů!
Karel Srdečný, EkoWATT

*Op 280111*