Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.1.11 / dotaz č. 25584
Bydlím v panelovém domě kde v důsledku deregulace nájemného dochází k vysidlování bytů.Kdo má povinost hradit náklady na temperování neobsazených bytů.Sousedícím býtům vznikají vícenáklady na vytapění.Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
z Vaší otázky cítím, že máte dojem, že doplácíte na temperování neobsazených bytů, proto se v odpovědi zaměřím na rozúčtovaní nákladů za vytápění.
Obecně je rozúčtování nákladů na teplo dané vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb. V §4 této vyhlášky je uveden způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění.
V podstatě se jedná o to, že spotřeba tepla pro vytápění, naměřená na patě domu, se rozdělí (nejčastěji) v poměru 4:6 (tj. 40% a 60%).
a) 1. část tj. 40% se dále rozdělí dle velikosti započitatelné podlahové plochy na jednotlivé byty.
b) 2.část tj. 60% je rozdělena na jednotlivé byty dle indikátorů vytápění na radiátorech (předpokládám, že jsou nainstalované).
Vlastník objektu má smluvně zajištěnu dodávku tepla a provádí rozúčtování na konečné spotřebitele, resp. většinou to pro vlastníka zpracovává specializovaná firma. Z předchozího plyne, že náklady na temperované byty nejsou rozdělené na zbylé uživatele bytů, jak si lidé často myslí.
Obraťe se na vlastníka objektu, který Vám poskytne podrobnější informace a konkrétní údaje, týkající se vyúčtování pro Váš byt.
Děkuji za dotaz.

*Op280111*