Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.1.11 / dotaz č. 25594
Dobrý den.
Naše občanské sdružení provozuje outdoorovou základnu, která se nachází na lesní samotě a byť se to mnohým zdá nemožné, stále ještě namá přípojku el. energie. V podstatě ji ani moc nechceme, protože si na veškerý provoz vystačíme s elektrocentrálou o výkonu 2,8kW.
V této souvislosti se zajímám o palivový článek, zda-li už nazrála doba k uvažování o jeho získání a nebo to ještě bude trvat 2-3 roky,nežli ho budou dodávat např. japonské firmy na evropský trh. Další podotázkou potom bude možnost získání dotace atd.
Děkuji za odpověď
Hezký den,

mikrokogenerační jednotky na vodík na bázi palivového článku pro potřeby běžných občanů nejsou zatím vyráběny. Můžete je však spatřit například na Fakultě elektrotechniky a informatiky FEI VŠB - TUO v Ostravě.

Nyní lze již zakoupit mikrokogenerační jednotky na dřevní pelety, kde generátor pohání Stirlingův motor. Můžete je vidět a zakoupit například ve Welsu v Horním Rakousku na výstavišti v rámci Veletrhu úspor energií, který se koná každý rok na jaře (letos to bude 4 až 6.března 2011). Cena těchto jednotek je však zatím vysoká cca 30 tisíc EUR. Výrobce těchto mikrokogeneračních jednotek je Sunmachine GmbH.

Také firma Viessmann začíná mikrokogenerační jednotky vyrábět, ale ty jsou na zemní plyn. Sám osobně spatřuji v decentralizaci energetiky nutný krok pro zachování životního prostředí, neboť se významně sníží ztráty přenosem el.energií i při dodávkách tepla. Každý si pak bude stavět zdroj na výrobu tepla a elektřiny dle své potřeby a svých finančních možností.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB

*Op280111*
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk